BBC Cymru Fyw

Aelodau Seneddol newydd o Gymru

Published
image captionGwynebau newydd y Ceidwadwyr: Dr James Davies, Byron Davies a Chris Davies

Wedi'r holl ymgyrchu, y canlyniadau a'r dadansoddi ar ôl yr Etholiad Cyffredinol bydd 10 AS newydd o Gymru yn mynd i San Steffan am y tro cyntaf.

Dyma restr o'r Aelodau Seneddol newydd fesul plaid.

Cipiodd Byron Davies sedd Gŵyr oddi ar Lafur am y tro cyntaf ers 1906 gyda mwyafrif o 27 yn unig.

image captionCraig Williams

Roedd Gogledd Caerdydd yn un o brif dargedau Llafur trwy'r DU, ond y Ceidwadwr Craig Williams a'i cadwodd yn gymharol hawdd.

Dywedodd Mr Williams wrth BBC Cymru nad oedd ei blaid wedi cynnal ymgyrch negyddol.

"Rwy'n eithaf balch o'n hymgyrch," meddai.

"Rydym wedi bod yn gadarnhaol ... roedd ond yn iawn i dynnu sylw at y peryglon o glymblaid Llafur a SNP a'r ffaith mai ni oedd yr unig blaid a allai ffurfio mwyafrif."

Dim ond 237 o bleidleisiau oedd ynddi ond y Ceidwadwr Dr James Davies a gipiodd Dyffryn Clwyd oddi ar Chris Ruane o'r blaid Lafur, a oedd wedi ei chynrychioli ers 18 mlynedd.

Chris Davies wnaeth disodli Roger Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sedd Brycheiniog a Maesyfed.

Enillodd Jo Stevens sedd Canol Caerdydd i Lafur oddi wrth y Democrat Rhyddfrydol Jenny Willott.

image captionJo Stevens

Christina Rees sy'n olynu cyn aelod y Cabinet Peter Hain fel aelod seneddol Castell-nedd.

image captionChristina Rees

Llafur ddaliodd afael ar sedd Dwyrain Abertawe gyda Carolyn Harris yn cymryd yr awenau oddi ar Sian James, a etholwyd gyntaf yn 2005.

image captionCarolyn Harris

Mae Nick Thomas-Symonds yn cynrychioli Torfaen, gan olynu Paul Murphy a fu yn y senedd am 28 mlynedd.

image captionNick Thomas-Symonds

Dywedodd Stephen Kinnock, a enillodd sedd Aberafan i Lafur: "Yn ystod yr ymgyrch fe wnaethon ni wahardd y term 'sedd saff', gan beidio â chymryd yr un bleidlais yn ganiataol.

"Fe wnaethon ni guro ar filoedd ar filoedd o ddrysau sydd wedi ein helpu i sicrhau'r canlyniad gwych heno".

Gerald Jones sy'n cymryd drosodd oddi wrth Dai Havard yn sedd Merthyr Tudful a Rhymni.

image captionGerald Jones

Cafodd Liz Saville Roberts ei hethol fel AS Dwyfor Meirionnydd - yr AS benywaidd cyntaf erioed i Blaid Cymru.

image captionLiz Saville Roberts yn areithio ar ôl cael ei hethol fel AS Dwyfor Meirionnydd - yr AS benywaidd cyntaf erioed i Blaid Cymru.