Llafur: Beth fydd ffawd y blaid yn yr etholiad?

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd

Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC sydd yn darogan beth fydd ffawd y pleidiau gwleidyddol yn yr etholiad Cynulliad. Y tro yma mae'n canolbwyntio ar y blaid Lafur. Mae ei ddadansoddiad o UKIP yma.

Un o broblemau bod mewn grym am ddwy flynedd ar bymtheg yw bod hi'n anodd iawn beio'ch rhagflaenwyr am gyflwr y wlad.

Mae'n ddigon tila clywed George Osborne yn beio Gordon Brown am gyflwr economi Prydain - cymaint mwy felly yw argyhoeddiad ambell i aelod Llafur bod brefu enwau Margaret Thatcher a John Redwood yn ddigon i yrru'r etholwyr i'w corlan.

Iawn... gall, ac fe fydd Llafur yn cwyno am ddiffyg adnoddau a thoriadau o du San Steffan.

Ond ar ddiwedd y dydd Llafur sy'n gyfrifol am fethiannau a llwyddiannau ein gwasanaethau datganoledig ac mae'n debyg y bydd perfformiad y blaid yn dibynnu ar ganfyddiad yr etholwyr o gyflwr ein hysgolion, ein hysbytai a'r gweddill. Does dim cuddio.

Mae Llafur yn mynnu eu bod nhw ar ganol "degawd o ddelifro" sy'n codi cwestiwn efallai ynghylch beth yn union yr oedd y blaid yn gwneud yn ystod ei degawd cyntaf mewn grym.

Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru yw arweinydd y blaid yng Nghymru

Y dasg sy'n wynebu unrhyw Llywodraeth hirhoedlog yw ceisio ymddangos yn ffres yng ngolwg y cyhoedd. Gallwn ddisgwyl i Lafur bwysleisio syniadau newydd yn hytrach na dibynnu ar ei record.

Ac fe fydd Carwyn Jones yn ganolog i'r ymgyrch. Ni fydd modd cadw Jeremy Corbyn allan o'r pictiwr yn llwyr - er bod hwnnw efallai yn apelio'n fwy at y bleidlais graidd yn hytrach na'r etholwr yn yr etholaethau ymylol allweddol.

Ac mae pob etholaeth a phob sedd yn cyfri. Yn y Cynulliad presennol mae gan Lafur union hanner y seddi. Fe fyddai colli un yn destun pryder a mwy na hynny'n achosi trafferthion difrifol.

Gêm amddiffynnol yw hon i Lafur felly - ymgais i ddal ei gafael ar bopeth posib yn y gobaith o osgoi ail-fyw hunllef y llynedd.