Plaid Cymru: Beth fydd ffawd y blaid yn yr etholiad?

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd

Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC sydd yn darogan beth fydd ffawd y pleidiau gwleidyddol yn yr etholiad Cynulliad. Y tro yma mae'n canolbwyntio ar Blaid Cymru. Mae ei ddadansoddiad o UKIP a'r blaid Lafur yma.

Roedd 'na gyfnod pan oedd Bae Caerdydd fel gwlad yr addewid i Blaid Cymru. Hi oedd yr wrthblaid swyddogol rymus a'i chyfle i lywodraethu, roedd hi'n yn ymddangos, ond yn fater o amser.

Ond os oedd troad y ganrif yn gyfnod o obaith a hyder i'r blaid fe brofodd y mileniwm newydd yn siom iddi - hyd yma o leiaf. Ac ar ôl cael ei chlatsio gymaint o weithiau mae hi erbyn hyn yn blaid sydd fel petai hi'n ofni optimistiaeth.

Iawn, mae ei harweinydd i bron mor adnabyddus a Charwyn medd ambell i bleidiwr, mae'r drefniadeth mewn cyflwr iawn a'r gwaith polisi wedi ei wneud. Ond eto... ond eto...a fydd y tro hwn yn wahanol?

Mae'r teimlad yna o rwystredigaeth yn cael ei ddwysau o wylio datblygiadau yn yr Alban a llwyddiannau di-stop a di-ri yr SNP. Hawdd yw anghofio bod yr Albanwyr wedi tanberfformio o gymharu â'r Gymru yn nyddiau cynnar datganoli ac mae'n bosib nad bai Plaid Cymru yw methiant cymharol cenedlaetholdeb Cymreig o gymharu â'r Alban.

Gyda Llafur yn ymateb i ddatganoli mewn ffordd llawer mwy dyheig a chlyfar na'u cefndryd Albanaidd mae Plaid Cymru wedi methu a newid y dirwedd wleidyddol ac mae llwyddiant neu fethiant iddi yn yr etholiad eleni yn teimlo fel pe bai hi yn nwylo'r pleidiau eraill.

Hynny yw gydag ychydig bach o lwc gallasai etholiad eleni fod yn un eithaf ffrwythlon i Blaid Cymru - ond dyw dibynnu ar lwc ddim yn gyfystyr a strategaeth effeithiol.