Dem. Rhydd: Beth fydd ffawd y blaid yn yr etholiad?

  • Cyhoeddwyd
Logo Dem Rhydd

Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC sydd yn darogan beth fydd ffawd y pleidiau gwleidyddol yn yr etholiad Cynulliad. Y tro yma mae'n canolbwyntio ar y Democratiaid Rhyddfrydol. Mae ei ddadansoddiad o UKIP, y blaid Lafur a Phlaid Cymru yma.

Yn ôl yn nyddiau cynnar ei harweinyddiaeth fe lansiodd Kirsty Williams gynllun uchelgeisiol i drasnewid ei phlaid, a Chymru o ran hynny. Wele gwariodd dydd i'w gofio.

Fe fyddai 'Prosiect 31' yn sicrhau mwyafrif i'w phlaid yn y Cynulliad ac yn ail-sefydlu goruchafiaeth Rhyddfrydiaeth yng Nghymu.

Wel, trodd y freuddwyd yn hunllef gyda threigl amser wrth i benderfyniad y blaid i glymbleidio â'r Ceidwadwyr yn San Steffan brofi'n wenwynig yn etholiadol i'r blaid - a nid dim ond ar lefel seneddol.

Eleni felly mae'r blaid yn ymladd am ei heinioes etholiadol gan geisio dal gafael ar ei throedle yn y Cynulliad. Yn eironig ddigon mae gan y blaid dipyn o le i ymhyfrydu yn ei llwyddianau ym Mae Caerdydd dros y pum mlynedd diwethaf.

Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams yw arweinydd y blaid yng Nghymru

Llwyddwyd i sicrhau rhagor o arian i ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig a lefelau staffio uwch yn ein hysbytai.

Ar gyfer y Cynulliad nesaf mae gan y blaid fwydlen o bolisïau atyniadol - addewidion i godi rhagor o dai a lleihau maint dosbarthiadau ysgol, er enghraifft.

Ond dyma'r broblem - oes unrhyw un yn gwrando? Dyw hi ddim yn ymddangos felly o'r arolygon barn.

Does dim dewis felly gan blaid gynrychiolaeth gyfrannol ond taflu bron y cyfan o'i hadnoddau at lond dwrn o seddi etholaethol yn y gobaith o'u cipio. O Brosiect 31 i brosiect tri neu bewar- o pa fodd y cwymp y cedyrn.