Etholiad Cymru 2016: Trafnidiaeth

 • Cyhoeddwyd

Trafnidiaeth

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

Prif addewidion:

 • Dechrau ar y gwaith o adeiladu ffordd newydd i osgoi'r M4 o fewn 12 mis
 • Rhoi Maes Awyr Caerdydd yn ôl yn nwylo preifat erbyn diwedd tymor y Cynulliad
 • Sefydlu un corff trafnidiaeth fydd yn gyfrifol am ffyrdd, rheilffyrdd a bysus.
 • Ymgynghori ar godi'r terfyn cyflymder i 80mya ar yr M4 a'r A55.

Prif addewidion:

 • Creu awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol
 • Gwella gwasanaethau lein Calon Cymru
 • Cyflwyno cerdyn tebyg i'r Oystercard ar wasanaethau bws trwy Gymru
 • Ymestyn cynllun tâl gostyngol i fwy o bobl ifanc.

Prif Addewidion:

 • Cyflwyno Metro De Cymru
 • Parhau gyda chynllun ffordd osgoi'r M4, gwella'r A55, yr A40 a phriffyrdd eraill
 • Creu masnachfraint rheilffordd newydd, ddim er elw, o 2018 er mwyn gwella safon gwasanaethau trên
 • Creu rhwydwaith fwy effeithiol o wasanaethau bws pan fydd pwerau'n cael eu datganoli.

Prif addewidion:

 • Ymgymryd â'r "rhaglen fuddsoddi fwyaf ers datganoli" i wella trafnidiaeth a ffyrdd ym mhob rhan o Gymru
 • Gwrthwynebu cynllun Llywodraeth Lafur Cymru i adeiladu 'Llwybr Du' ar ffordd yr M4, ac yn lle hynny gwella'r M4 drwy'r 'Llwybr Glas'
 • Cwblhau trydaneiddio rheilffyrdd cymoedd y de, ac yna rheilffyrdd arfordir y gogledd.
 • Cefnogi datblygu Metro ar gyfer de Cymru.

Prif addewidion:

 • Adfer y cysylltiad rheilffordd rhwng gogledd a de Cymru
 • Cefnogi Metro yn y de ddwyrain
 • Diddymu cynllun i ehangu'r M4
 • Sicrhau bod gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn flaenoriaeth.

Prif addewidion:

 • Adeiladu 'Llwybr Glas' ar yr M4 yn hytrach na'r 'Llwybr Du' i'r de o Gasnewydd
 • Gwella'r llwybrau rhwng y de a'r gogledd, yr A470 a'r A483
 • Gwella'r A55
 • Gwerthu Maes Awyr Caerdydd

Cliciwch i ddarllen mwy