Addo £100 yn llai o drethi i dai 'gwyrdd'

Cyhoeddwyd

Fe fyddai cartrefi sy'n rhoi hwb i effeithlonrwydd ynni yn derbyn toriad o £100 y flwyddyn yn eu bil treth cyngor, a hynny am 10 mlynedd o dan addewid gan y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru.

Byddai'r blaid yn cyflwyno'r arbediad i gartrefi sy'n gwella eu graddau tystysgrif perfformiad ynni gan ddau fand, pe bai'n dod i rym.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud y byddai'r cynllun yn cymell gwelliannau fel inswleiddio.

Byddai'r polisi yn costio £24m yn ystod tymor nesaf y Cynulliad.

Dywedodd Peter Black, llefarydd tai ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: "Mae Cymru angen gwella effeithlonrwydd ynni ein tai ... ond yn aml mae'r gost o wneud hynny yn rhoi rhai teuluoedd i ffwrdd o'r syniad."

Safbwynt y pleidiau eraill

Dywedodd llefarydd ar ran UKIP Cymru bod "llawer o deuluoedd yn byw oddi tan y llinell dlodi, mewn eiddo sy'n is na'r safon, neu'n dibynnu ar landlordiaid i wella eu heffeithlonrwydd ynni, mae hyn yn sicr yn gic yn y dannedd."

Ychwanegodd y llefarydd fod y Democratiaid Rhyddfrydol wastad yn "bobl ddosbarth canol, sydd â rhyw feddylfryd o greu byd perffaith, ac nad ydyn nhw'n byw yn y byd go iawn".

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru: " Mae biliau treth cyngor yng Nghymru eisoes £160 yn is ar gyfartaledd yng Nghymru nag yn Lloegr o dan y Torïaid."

Mae Plaid Cymru wedi addo newidiadau radical i'r system dreth cyngor, sy'n golygu cannoedd o filoedd o gartrefi yng Nghymru yn talu llai.

Dywedodd ymgeisydd y blaid, Adam Price: "Mae cynlluniau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn parhau â'r system sydd eisoes yn annheg iawn".

Dywedodd Jayne Cowan ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae'n amhosibl cymryd y Democratiaid Rhyddfrydol o ddifri' ar dreth cyngor.

"Dim ond yr wythnos ddiwethaf roedden nhw'n gwrthwynebu ein galwadau i rewi treth cyngor ar gyfer yr holl berchnogion tai. Erbyn hyn maen nhw'n cyhoeddi cynllun a fydd yn costio bron cymaint mewn grantiau i'w weinyddu ar gyfer y llond llaw o gartrefi fydd yn elwa."