Etholiad y Cynulliad: Cynulleidfa i holi Carwyn Jones

Cyhoeddwyd

Bydd arweinydd Llafur Cymru, Carwyn Jones, yn ateb cwestiynau gan gynulleidfa stiwdio yn Llangollen nos Wener.

Dyma'r bumed ddadl yng nghyfres Ask the Leader BBC Cymru dros gyfnod o bum noson o 11 Ebrill.

Y newyddiadurwraig a'r cyflwynydd, Bethan Rhys Roberts, fydd yn cynnal y digwyddiad.

Bydd y rhaglen i'w gweld ar BBC One Wales am 19:00.

Pwy ydi Carwyn Jones?

Mae Carwyn Jones yn gyn fargyfreithiwr a chyn gynghorydd sir ym Mhen-y-bont ar Ogwr a gafodd ei ethol i'r Cynulliad yn 1999. Mae wedi bod yn weinidog yn y Cabinet ers 2000.

Mae'n ganolog ac yn flaenllaw i ymgyrch sy'n ymdebygu i un arlywyddol gan Lafur Cymru, gan ganolbwyntio ar ei record saith mlynedd fel prif weinidog.

Awgryma arolygon barn fod poblogrwydd Mr Jones yn uwch ymhlith y cyhoedd na'i wrthwynebwyr, ond mae'r Ceidwadwyr yn ceisio ei niweidio drwy ei gysylltu â Jeremy Corbyn, arweinydd asgell chwith Llafur yn y DU.

Yn ôl cyn brif weinidog Cymru, Rhodri Morgan, Carwyn Jones yw'r "person delfrydol i gael mewn argyfwng" gan gyfeirio at y modd wnaeth ymdrin ag achos clwy'r Traed a'r Genau yn 2001, tra'n weinidog amaeth.

Cred Llafur y bydd yr argyfwng presennol yn y diwydiant dur yn rhoi'r cyfle i Mr Jones bortreadu ei hun fel arweinydd cenedlaethol, gan sefyll yn gadarn yn wyneb cyfalafiaeth byd eang a Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan.

Ond mae'r gwrthbleidiau yw dweud os nad yw'r pleidleiswyr yn hapus gyda safon gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yna dylid rhoi'r bai ar y blaid sydd wedi bod yn rheoli am bron i 20 mlynedd.