BBC Cymru Fyw

UKIP: 'ASau i gael rôl yn y Cynulliad'

Published
image copyrightPA
Fe fyddai gan aelodau seneddol a chynghorwyr sir ddyletswyddau newydd o ran y Cynulliad pe bai UKIP yn dod i rym ym Mae Caerdydd.
Yn ei maniffesto ar gyfer yr etholiad ar 5 Mai, mae'r blaid yn dweud ei bod am i aelodau seneddol o Gymru edrych ar ddeddfwriaeth cyn iddi fynd ar ei thaith drwy'r Cynulliad Cenedlaethol.
Mae'n dweud hefyd y dylai panel o gynghorwyr helpu pwyllgorau ym Mae Caerdydd, fel modd o osgoi cynyddu nifer yr aelodau presennol o 60.
Fe fydd UKIP yn lansio eu maniffesto yng Nghasnewydd ddydd Gwener.
Bydd yn cynnwys addewid i lansio ymchwiliad llawn i'r gwasanaeth iechyd, cyflwyno byrddau iechyd etholedig ac i roi blaenoriaeth i driniaeth canser.
Ym maes addysg, fe fyddai UKIP yn dileu ffioedd dysgu ar gyfer pynciau meddyginiaeth, gwyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg. Fe fyddai hawl gan ysgolion i newid i fod yn ysgolion gramadeg neu ysgolion galwedigaethol yn ogystal.
image captionNathan Gill
Mae eu hymgyrch wedi gweld ymladd mewnol o fewn y blaid ynglŷn â'r modd y cafodd ymgeiswyr eu dewis.
Yr wythnos hon dywedodd Nathan Gill, arweinydd UKIP Cymru, na fyddai ef mwy na thebyg wedi dewis dau o ymgeiswyr mwyaf amlwg UKIP ar gyfer yr ymgyrch - sef y cyn aelodau seneddol Ceidwadol, Mark Reckless a Neil Hamilton.
Dywed UKIP y byddant yn rhoi'r gorau yn llwyr i wario unrhyw arian o gyllideb Llywodraeth Cymru ar newid hinsawdd.
Dywedodd Mr Gill nad yw ef o'r farn mai gweithredoedd dynol sy'n gyfrifol am newid hinsawdd.
Mae arolygon barn yn awgrymu y bydd y blaid yn ennill seddi yn y Cynulliad am y tro cyntaf erioed yn yr etholiad.