Y Ceidwadwyr Cymreig eisiau torri 2c oddi ar dreth incwm

  • Cyhoeddwyd
Arian

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gobeithio torri treth incwm o 2c ym mhob punt os fyddan nhw mewn pŵer ar ôl etholiad y Cynulliad.

Bydd pwerau i reoli treth incwm yn cael ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru dan gynlluniau sydd wedi'u cyhoeddi gan Lywodraeth y DU.

Er nad oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer hyn, mae disgwyl iddo ddigwydd yn ystod tymor pum mlynedd nesaf y Cynulliad.

Roedd y Ceidwadwyr wedi awgrymu torri 1c oddi ar y gyfradd arferol o dreth incwm yn y gorffennol.

'Trobwynt i Gymru'

Yn ysgrifennu ym mhapur y Sunday Times, mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies yn dweud: "Mae'r etholiad yn drobwynt i Gymru, gyda'r Cynulliad i gael pwerau i newid lefelau treth incwm am y tro cyntaf.

Ni fyddai'r Ceidwadwyr yn codi unrhyw lefel o dreth incwm, ychwanegodd.

Ym mis Tachwedd, fe awgrymodd y blaid y byddai'n torri 5c i'r lefel uchaf o dreth incwm.

Cyfradd arferol treth incwm ydi 20c, gyda'r gyfradd uchaf yn 40c.

Byddai torri cyfradd arferol yng Nghymru o 1c yn costio tua £180m y flwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Andrew RT Davies na fyddai'r Ceidwadwyr yn codi unrhyw lefel o dreth incwm

Mae Llafur Cymru wedi addo na fyddai'n newid cyfraddau treth incwm dros y pum mlynedd nesaf, ac wedi disgrifio gobaith y Ceidwadwyr fel un "anobeithiol".

Dywedodd Plaid Cymru na fyddan nhw'n cynyddu treth incwm, ond y byddan nhw'n cyflwyno "cyfradd ganolig" newydd o'r dreth, fyddai'n gweld toriad bach yng nghyfradd y lefel uchaf.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi torri 1c oddi ar y gyfradd arferol, tra bo UKIP eisiau cynnal refferendwm cyn i'r dreth gael ei ddatganoli.

Dywedodd y Canghellor George Osborne y llynedd nad oes angen cynnal refferendwm i ddatganoli'r dreth.