Etholiad Cymru 2016: Llywodraeth Leol

 • Cyhoeddwyd

Llywodraeth Leol

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

Prif addewidion:

 • Rhoi'r gair olaf ar uno cynghorau i gymunedau lleol drwy gynnal refferenda lleol
 • Diwygio'r fformiwla o gyllido llywodraeth leol er mwyn sicrhau y gellid cwrdd â'r her o ddarparu gwsanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig
 • Mynd i'r afael â gwastraff ar lefel llywodraeth leol
 • Cynyddu amrywiaeth ymgeiswyr mewn etholiadau llywodraeth leol drwy ymgyrch i godi ymwybyddiaeth.

Prif addewidion:

 • Gofyn i'r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol greu cynllun newydd i ad-drefnu cynghorau yng Nghymru ar sail cymunedau naturiol
 • Diddymu pwerau sy'n galluogi i weinidogion orfodi cynghorau i uno
 • System o "bleidleisio teg" ar gyfer etholiadau cyngor
 • Newid fformiwla ariannu llywodraeth leol er mwyn diogelu cynghorau llai.

Prif addewidion:

 • Creu awdurdodau lleol sy'n fwy ac yn gryfach, yn ogystal a chynghorau tref a chymuned sy'n gryfach, ac yna datganoli pwerau o Fae Caerdydd
 • Diwygio'r system o ariannu llwyodraeth leol i wneud cynghorau yn fwy cynaliadwy a hunangynhaliol
 • Lleiahu'r nifer o fesuryddion perfformiad am gynghorau sy'n cael eu monitro gan Lywodraeth Cymru
 • Gweithio gyda llywodraeth leol i ehangu faint sy'n talu cyflog byw.

Prif addewidion:

 • Creu awdurdodau rhanbarthol cyfunol wedi'u creu o gynghorau lleol presennol, ac yn cael eu harwain gan feiri etholedig
 • Deddfu i roi'r hawl i bleidleisio'n 16 oed yn etholiadau llywodraeth leol
 • Galluogi cynghorau i gynnig parcio am ddim yng nghanol trefi
 • Creu rheolwyr canol trefi.

Prif addewidion:

 • Cynghorau i gael mwy o bwerau i gydweithio a chefnogi cymunedau, gan wneud penderfyniadau yn fwy lleol
 • Ad-drefnu etholiadau llywodraeth leol fel eu bod yn decach ac yn fwy cymesurol
 • Newid oed pleidleisio i 16 oed

Prif addewidion:

 • Gwahodd cynghorau i benodi cynghorwyr i gefnogi pwyllgorau'r Cynulliad a goruchwylio gweinidogion Cymru a'r llywodraeth
 • Hwyluso uno cynghorau os yw'n cael ei gefnogi'n lleol
 • Refferenda lleol ar benderfyniadau cynllunio allweddol
 • Datganoli pwerau a chyfrifoldebau ychwanegol ar ddatblygu economaidd o Lywodraeth Cymru i gynghorau lleol.

Cliciwch i ddarllen mwy