BBC Cymru Fyw

Etholiad y Cynulliad: Her i ddiogelu gwariant ar addysg

Published
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi herio'r pleidiau eraill i efelychu eu haddewid i ddiogelu gwariant ar addysg.
Honnodd eu harweinydd, Kirsty Williams, mai ei phlaid hi yw'r unig un i wneud addewid o'r fath cyn etholiad y Cynulliad ym mis Mai.
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn anelu at dorri maint dosbarthiadau babanod a rhoi mwy o arian i ysgolion ar gyfer disgyblion o gefndir tlotach.
Dywedodd Ms Williams bod ei phlaid wedi gwrando ar bryderon rhieni gan ychwanegu ei bod yn amser i'r pleidiau eraill ddilyn.
Etholiad Cymru 2016: Addysg

'Dechrau teg'

"Os ydych yn gwerthfawrogi pwysigrwydd addysg, yna ni yw'r blaid i chi," meddai cyn ymweld ag ysgol yng Nghaerdydd ddydd Iau.
"Mae'r pum mlynedd diwethaf wedi dangos mai ni yw plaid addysg: ni yw'r unig blaid i flaenoriaethu addysg mewn trafodaethau cyllidebol, sydd wedi sicrhau dros £282m ar gyfer ein hysgolion drwy ein Premiwm Disgybl.
"Rydym yn cydnabod bod addysg yn hanfodol bwysig i sicrhau bod pawb yn cael dechrau teg mewn bywyd, ac er mwyn inni gael economi yn seiliedig ar sgiliau da.
"Dyna pam y byddwn yn clustnodi gwariant ar addysg: ar gyfer ysgolion ac addysg uwch".
Mae Llafur Cymru yn addo £100m ychwanegol i wella safonau mewn ysgolion, ac i greu 100,000 o brentisiaethau "i bobl o bob oed".
Byddai'r Ceidwadwyr Cymru yn rhoi £150 miliwn o gyllid uniongyrchol ar gyfer ysgolion ac yn trawsnewid hyfforddiant athrawon.
Mae Plaid Cymru yn dweud y bydden nhw'n creu 50,000 o brentisiaethau ychwanegol, ac yn anelu i roi hwb i ansawdd yr addysgu drwy dalu premiwm blynyddol o 10% i athrawon gyda sgiliau ychwanegol.
Galw y mae UKIP am ddatblygu ysgolion gramadeg a galwedigaethol, gan honni y byddant yn helpu pobl ifanc abl o gefndiroedd tlotach.

Straeon perthnasol

  • Grŵp bach: Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad