Llafur yn beirniadu cynlluniau newid hinsawdd UKIP

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Zoe Rebecca
Disgrifiad o’r llun,
Mae llifogydd wedi cael effaith ddinistriol ar ardaloedd fel Llanrwst

Mae'r Blaid Lafur yng Nghymru wedi honni y byddai addewid ym maniffesto UKIP i gael gwared ar gyllid newid hinsawdd a chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru yn gadael cymunedau mewn mwy o berygl o lifogydd.

Yn ei maniffesto, dywedodd UKIP mai'r bwriad o gynyddu gwariant ar newid hinsawdd o 50% oedd y cynnydd mwyaf yn unrhyw adran, gan gwestiynu os fyddai hyn yn cyflawni unrhyw beth gwirioneddol.

£48m oedd cyllid newid hinsawdd a chynaliadwyedd yn 2015-16, ond mae hynny wedi codi i £73m y flwyddyn ariannol yma.

Mae UKIP yn dweud y byddai'n ail-fuddsoddi rhan o'r arian ar drafnidiaeth.

Ond mae Llafur wedi dweud y byddai'r toriadau yn dod a gwaith ar amddiffynfeydd llifogydd i ben mewn ardaloedd fel Llanelwy, Trebefered ym Mro Morgannwg ac ar hyd yr A55.

Yn ymateb i'r honiadau, dywedodd UKIP y byddai'n cynnal y gwaith ar amddiffynfeydd llifogydd ac yn gwario cymaint a'r Blaid Lafur ar welliannau ar yr A55.

Dywedodd y byddai unrhyw wario cyfalaf yn dod o'r £600m fyddai'n cael ei arbed gan newid o'r llwybr du i'r llwybr glas ar gyfer ffordd liniaru'r M4.