BBC Cymru Fyw

Llafur yn beirniadu cynlluniau newid hinsawdd UKIP

Published
image copyrightZoe Rebecca
image captionMae llifogydd wedi cael effaith ddinistriol ar ardaloedd fel Llanrwst

Mae'r Blaid Lafur yng Nghymru wedi honni y byddai addewid ym maniffesto UKIP i gael gwared ar gyllid newid hinsawdd a chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru yn gadael cymunedau mewn mwy o berygl o lifogydd.

Yn ei maniffesto, dywedodd UKIP mai'r bwriad o gynyddu gwariant ar newid hinsawdd o 50% oedd y cynnydd mwyaf yn unrhyw adran, gan gwestiynu os fyddai hyn yn cyflawni unrhyw beth gwirioneddol.

£48m oedd cyllid newid hinsawdd a chynaliadwyedd yn 2015-16, ond mae hynny wedi codi i £73m y flwyddyn ariannol yma.

Mae UKIP yn dweud y byddai'n ail-fuddsoddi rhan o'r arian ar drafnidiaeth.

Ond mae Llafur wedi dweud y byddai'r toriadau yn dod a gwaith ar amddiffynfeydd llifogydd i ben mewn ardaloedd fel Llanelwy, Trebefered ym Mro Morgannwg ac ar hyd yr A55.

Yn ymateb i'r honiadau, dywedodd UKIP y byddai'n cynnal y gwaith ar amddiffynfeydd llifogydd ac yn gwario cymaint a'r Blaid Lafur ar welliannau ar yr A55.

Dywedodd y byddai unrhyw wario cyfalaf yn dod o'r £600m fyddai'n cael ei arbed gan newid o'r llwybr du i'r llwybr glas ar gyfer ffordd liniaru'r M4.