Y Blaid Werdd: Trafferthion hysbysebu

Vote Green on Grey Image copyright Plaid Werdd Cymru

Mae'r Blaid Werdd yng Nghymru wedi gorfod rhoi'r gorau i'w hymgyrch hysbysebu "Pleidlais Werdd ar Lwyd" mewn un rhanbarth ar gyfer etholiad y Cynulliad, yn dilyn camgymeriad oedd yn golygu na fydd pleidleisiau drwy'r post ar bapur llwyd.

Mae papurau pleidleisio drwy'r post yng Ngheredigion, Preseli Penfro, Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro wedi eu hail-brintio ar bapur brown golau er mwy cywiro camgymeriad yn y cyfarwyddiadau pleidleisio.

Dywedodd ffynhonnell o'r Blaid Werdd bod ymgyrch "Pleidlais Werdd ar Lwyd" y blaid - ar bamffledi a fideo - bellach yn ddiwerth o achos y newid yn lliw'r papurau pleidleisio drwy'r post.

Roedd y blaid wedi argraffu taflenni a chreu fideo ar gyfer gwefannau cymdeithasol.

Dywedodd y ffynhonnell: "Fel y gallwch ddychmygu, rydym wedi'n dychryn yn arw gan y blerwch yma.

"Rydych chi wedi gweld y ffilm yr ydym wedi ei gynhyrchu - yn ffodus dydyn ni heb ddechrau ei rhannu eto. Mae'n hollol ddiwerth bellach.

"Rydym ni hefyd wedi argraffu nifer o bamffledi newydd "Pleidlais Werdd ar Lwyd". O leiaf bydd modd i ni eu defnyddio mewn rhannau eraill o'r rhanbarth."

Dywedodd Tom Marshall, rheolwr ymgyrch y blaid yn Rhanbarth Canol a Gorllewin Cymru: "Rydym wedi ein siomi'n arw i glywed am y camgymeriad gyda'r papurau pleidleisio.

"Dyw "Pleidlais Werdd ar frown golau" ddim yn swnio'r un fath."

Dywedodd y swyddog canlyniadau rhanbarthol Mark James: "Mae'n ymddangos bod camgymeriad cyfrifiadurol gan yr argraffwyr oedd wedi paratoi papurau ar gyfer Ceredigion a Sir Benfro wedi arwain at gam-argraffiad anffodus."