Etholiad: Golwg ar etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni

Carl Roberts
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Un peth sy'n sicr am etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni yn yr etholiad yma yw y bydd Aelod Cynulliad newydd yn cael ei ethol ar 5 Mai.

Huw Lewis o'r blaid Lafur - cyn-weinidog yng nghabinet Carwyn Jones - sydd wedi cynrychioli'r etholaeth ym Mae Caerdydd ers 1999, ond ni fydd Mr Lewis yn cystadlu eleni yn dilyn ei benderfyniad i sefyll i lawr.

Mae'r etholaeth yn un o gadarnleoedd y blaid Lafur yng Nghymru, a nhw sydd â'r sedd yn ei meddiant yn San Steffan hefyd.

Yn etholiad 2011 ymgeisydd annibynnol oedd yn yr ail safle y tu ôl i Huw Lewis, a llwyddodd Llafur i ennill dros hanner y bleidlais (54.3%).

Ond mae UKIP wedi denu cefnogaeth yn yr ardal ers yr etholiad Cynulliad diwetha', yn gyntaf yn etholiad Ewrop yn 2014 ac wedyn yn etholiad cyffredinol y llynedd pan gafodd y blaid un o'i chanlyniadau gorau yng Nghymru.

Daeth UKIP yn ail i Lafur yn yr etholiad cyffredinol y llynedd ac mae'r blaid yn gobeithio adeiladu ar y perfformiad yna eleni.

Prif gyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr amlwg yn yr etholaeth - mae 600 o weithwyr yn cael eu cyflogi yn swyddfeydd y llywodraeth ym Merthyr ac mae Ysbyty'r Tywysog Siarl hefyd yn gyflogwr mawr.

Ond mae prisiau tai ymysg yr isaf yng Nghymru yma - tua £100,000 - y cyfartaledd yng Nghymru yw £158,000.

Mae'r cyflog cyfartalog ym Merthyr Tudful a Rhymni'n £499 yr wythnos - y pedwerydd isaf yng Nghymru, tua £50 yn is na'r ffigwr cenedlaethol.

Dawn Bowden sy'n gobeithio olynu Huw Lewis i Lafur, David Rowlands yw ymgeisydd UKIP ac mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dewis Bob Griffin.

Ymgeisydd Plaid Cymru yw Brian Thomas, Elizabeth Simon yw ymgeisydd y Ceidwadwyr a Julie Colbran yw ymgeisydd Plaid Werdd Cymru.