Y Ceidwadwyr yn cyhoeddi maniffesto arbennig iechyd

Cyhoeddwyd

Bydd y Ceidwadwyr yn cyhoeddi cynlluniau manwl i drawsnewid y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ddydd Iau.

Mae'r blaid yn addo y byddan nhw'n gwarchod y gyllideb iechyd ac yn gwario mwy.

Mewn maniffesto arbennig ar iechyd mae'r Torïaid yn amlinellu cynlluniau i wneud y GIG yng Nghymru yn fwy atebol i gleifion ac yn rhoi gwell canlyniadau iddyn nhw.

Dywedodd Darren Millar, llefarydd ar ran y Ceidwadwyr, nad oedd y gwasanaethau iechyd "yn cyrraedd eu llawn botensial" dan Lafur.

Ond yn y ddadl rhwng arweinwyr y pleidiau ar y BBC nos Fercher dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones bod Llafur yn gwario mwy o'u cyllideb ar iechyd nag erioed.

'Methiant'

Ar drothwy cyhoeddi'r ddogfen, dywedodd Mr Millar: ''Mae 'na fethiant targedau yn gyson, dyw cleifion canser ddim yn cael cyffuriau sydd eu hangen arnyn nhw a dyw arian ddim yn cael ei wario'n effeithlon.

''Mae Llafur, gyda chefnogaeth Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi tocio cyllideb iechyd o £1 biliwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Cymru yw'r unig wlad yn y DU lle mae gwariant ar iechyd wedi lleihau ers 2010.

''Yn syml, mae cyflwr y GIG yng Nghymru yn dangos nad yw Llafur yn gymwys i'r swydd ac mae'r amser wedi dod am newid sylfaenol.''

Addewidion

Ymhlith yr addewidion yn y maniffesto mae:

  • Sefydlu gweithlu effeithlonrwydd i'r GIG;
  • Cronfa trawsnewid iechyd gwerth £100m i foderneiddio'r GIG;
  • System graddio ysbytai i hwyluso dewis cleifion;
  • Comisiynwyr iechyd wedi'u hethol yn uniongyrchol i'r byrddau iechyd;
  • Byddai'r rhai sy'n gallu fforddio yn talu am bresgripsiwn, ag eithrio rhai achosion;
  • Uned perfformiad annibynnol i osod targedau "synhwyrol";
  • Ymchwiliad annibynnol i "safonau gwael" y GIG yng Nghymru;
  • Cynlluniau arbenigol i wella triniaethau canser, clefyd y galon, dementia a strôc.