Y Ceidwadwyr yn ymosod ar 'fab darogan' Plaid Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymosod ar un o bamffledi Plaid Cymru sy'n galw un o'i ymgeiswyr yn etholiad y Cynulliad yn "fab darogan".

Mae'r daflen yn dweud bod gan Adam Price, sy'n sefyll yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, yr "X Factor" ac yn "sefyll ar ben ei hun o ran gallu".

Dywedodd Mathew Paul o'r Torïaid ei fod, o bosib, y peth "mwyaf ffals" mae erioed wedi ei weld.

Mae Plaid Cymru yn honni ei fod yn "chwerw" a bod y Ceidwadwyr yn "anobeithiol".

'X Factor'

Mae'r pamffled wedi ei ysgrifennu gan Aelod Seneddol yr etholaeth, Jonathan Edwards, ac yn dweud:

"Unwaith mewn cenhedlaeth ymddangosa gwleidydd sydd yn sefyll ar ben ei hun o ran gallu - gwleidydd gyda syniadau breuddwydiol - ac efallai yn bwysicach, y gallu i sylweddoli a thrawsffurfio cysyniadau uchelgeisiol.

"Mae gan Adam yr 'X Factor' a galwyd ef ym Mab Darogan llên gwerin Gymreig ran rai.

"Fe ddaeth yn un o wleidyddion mwyaf trawiadol San Steffan. Enillodd bron pob gwobr wleidyddol fawr yn ystod dau gyfnod fel ein Haelod Seneddol."

Fe ildiodd Mr Price'r awenau fel AS yn etholiad cyffredinol 2010, gan ganolbwyntio ar fusnes a'r byd academaidd.

Cyhoeddodd yn 2013 ei obaith o ddychwelyd i wleidyddiaeth gyda'r nod o gael ei ethol yn Aelod Cynulliad.

Dywedodd Mr Paul: "Mae aelodau blaenllaw Plaid yn llythrennol yn cropian dros ei gilydd er mwyn talu teyrnged i 'fab Cymru' sy'n dod yn ôl, Adam Price.

"Wrth lwc mae'n eithaf da yn siarad yn siarad amdano ei hun a bydd Leanne Wood [arweinydd Plaid Cymru] nawr yn gwybod bod y cyllyll yn cael eu miniogi."

Ychwanegodd bod y daflen o bosib y peth "mwyaf ffals rwyf erioed wedi weld".

'Sylwadau chwilfrydig'

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Mae'r rhain yn sylwadau chwilfrydig gan yr ymgeisydd Ceidwadol a ddywedodd y gyhoeddus yn ddiweddar bod Adam Price yn wleidydd talentog.

"Mae'n rhaid mai'r ffaith bod y Ceidwadwyr wedi mynd am ei nôl yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn yr etholiad diwethaf yw'r rheswm dros dôn chwerw'r sylwadau.

"Wrth i'r Torïaid ddisgyn am ei nôl eto yn y polau, maen nhw'n mynd yn fwy amherthnasol ac anobeithiol.

"Mae Leanne Wood y falch o'i thîm o ymgeiswyr cryf, unedig a thalentog."