Honiadau am dynnu arwyddion yn 'hollol anghywir'

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Caerdydd wedi dweud bod honiadau ynghylch eu staff yn tynnu posteri gwleidyddol Plaid Cymru i lawr o erddi preifat yng nghanol nos yn "ddi-sail".

Yn ôl yr awdurdod, mae'r cyhuddiadau gan un o ymgeiswyr y blaid, Neil McEvoy, yn "hollol anghywir".

Ddydd Iau fe wnaeth y cyngor gyfaddef tynnu posteri gwleidyddol i lawr mewn ardaloedd cymunedol o gwmpas cartrefi cyngor yn y brifddinas.

Ond mae Mr McEvoy yn honni bod swyddogion wedi eu tynnu i lawr o du allan i gartrefi preifat yng ngorllewin Caerdydd, yr etholaeth lle y mae'n sefyll.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd na fyddai'n derbyn cael ei "gyhuddo o duedd wleidyddol yn ystod cyfnod yr etholiad".

Ffynhonnell y llun, Google

Ychwanegodd nad oes "unrhyw sail" i'r honiad bod y cyngor wedi gyrru staff yn oriau man y bore i dynnu'r arwyddion lawr o Gorse Place yn Y Tyllgoed.

"Nid yw'r cyngor wedi tynnu placardiau gwleidyddol i lawr o eiddo preifat," meddai.

"Byddwn yn cyfathrebu ymhellach â phob ymgeisydd ac aelod i'w hatgoffa o'u cyfrifoldebau. Nid yw'r cyngor yn derbyn cael ei gyhuddo o duedd wleidyddol yn ystod cyfnod yr etholiad."

Dywedodd y llefarydd bod "safbwynt y cyngor yn glir", gan ychwanegu: "Ni chaniateir arwyddion gwleidyddol ar gyfer unrhyw blaid mewn ardaloedd cymunedol y mae'r cyngor yn berchen arnynt.

"Cododd sefyllfa debyg pan ymddangosodd posteri anghyfreithlon ar eiddo'r cyngor dros nos ar gyfer yr ymgyrch Vote Leave ar gyfer Refferendwm yr UE. Cawsant eu tynnu i lawr a dywedwyd wrth y grŵp ymgyrchu i beidio â gwneud hyn eto ac y byddai'n rhaid iddynt dalu i'w tynnu i lawr yn y dyfodol.

Mae Heddlu'r De wedi dweud wrth Mr McEvoy eu bod wedi cofnodi cwyn o ladrad a difrod i arwyddion Plaid Cymru a'u bod yn dal i ymchwilio.

Ond dywedodd arolygydd o'r heddlu nad oedd yn bwriadu "cofnodi unrhyw gwynion ychwanegol o dwyll o achos unrhyw ddadl ynglŷn â pherchnogaeth tir".

"Rwy'n credu bod hi'n rhesymol ac yn gymesur i chi fel cynghorydd lleol i drafod hyn gyda'ch cyd-gynghorwyr a datrys y peth o fewn eich sefydliad," ychwanegodd.