Llafur yn apelio i gefnogwyr asgell chwith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe fydd Carwyn Jones yn apelio'n uniongyrchol i gefnogwyr Plaid Cymru, Y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Gwyrddion i gefnogi Llafur yn yr etholiad er mwyn atal twf y Ceidwadwyr.

Mewn araith yn Wrecsam mi fydd arweinydd y blaid Lafur yng Nghymru yn dweud y dylai etholwyr asgell chwith feddwl am y risg cyn penderfynu pwy fydd yn cael eu pleidlais. Hon yw wythnos olaf yr ymgyrch ac mi fydd y pleidiau eraill yn ymosod ar record llywodraeth Lafur yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae Llafur ar y blaen yn y polau piniwn ond mae'r pôl mwyaf diweddar yn awgrymu bod y blaid wedi colli tir ers yr etholiad diwethaf yn 2011.

Mi fydd Carwyn Jones yn awyddus i gael wythnos lwyddiannus o ymgyrchu wedi i'r blaid Lafur gael ei siglo gan honiadau bod gan rhai o'i haelodau ddaliadau gwrth-semitaidd.

Yn Wrecsam mi fydd yn dweud y bydd canlyniad yr etholiad yn cael ei benderfynu mewn seddi ymylol rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr fel Gŵyr a Dyffryn Clwyd. Mae'r gwrthbleidiau yn honni bod safonau gwasanaethu cyhoeddus Cymru ddim digon da ers i'r blaid Lafur fod yn llywodraethu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r etholiad ddydd Iau

Mi fydd yn canolbwyntio ar ddau brif fater yn ei araith: y ffaith bod Cymru wedi osgoi ffrae gyda doctoriaid fel sydd wedi digwydd yn Lloegr ac effaith toriadau San Steffan.

"Os ydych chi'n ystyried pleidleisio dros y Rhyddfrydwyr, Plaid neu'r Gwyrddion mewn sedd lle mae hi yn frwydr rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr - meddyliwch am y risg. Meddyliwch am gael y math yna o wleidyddiaeth yn y Cynulliad a rhowch eich pleidlais i'r blaid Lafur yn yr etholaethau hynny i atal hyn."

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ddydd Sul: "Wedi 17 mlynedd o ddirywiad yn ein gwasanaethau cyhoeddus, mae gan bobl Cymru siawns sydd yn digwydd unwaith mewn cenhedlaeth i weld gwahaniaeth go iawn ar gyfer ein cenedl."

Bydd y Ceidwadwyr yn canolbwyntio ar faterion iechyd gan ymosod ar record Llafur.

Maen nhw'n cyhuddo Lafur o beidio â diogelu arian ar gyfer y gwasanaeth yn yr un modd ddigwyddodd yn Lloegr.

Dywedodd, Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, fod etholiad dydd Iau "yn rhoi cyfle am arweinyddiaeth newydd i Gymru gan sicrhau gwasanaeth iechyd cryf sydd wedi ei ariannu yn gywir."

"Mae Llafur o fewn un sedd i golli grym, ac mae dechrau newydd i'r NHS o fewn cyrraedd."

Yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, mae cenhedlaeth o blant wedi 'eu gadael ar ôl' o dan lywodraeth Llafur.

Dywedodd: "Mae Gweinidogion yn dweud eu bod ddim wedi talu sylw, gan dderbyn yn ddiffwdan bod cenhedlaeth o bobl ifanc wedi eu gadael i lawr o achos hunanfodlonrwydd Llafur. Mi ddylen nhw fod a chywilydd."

Ddydd Sul dywedodd arweinydd UKIP yn y DU, Nigel Farage, pe bai etholwyr Cymru yn cefnogi'r blaid yna byddant yn sicrhau eu seddi cyntaf yn y Cynulliad Cenedlaethol, ac y byddai hynny yn ei dro yn golygu mwy o leisiau yn cefnogi'r ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd.