Etholiadau lleol: Diwrnod olaf i enwebu ymgeiswyr

Gorsaf bleidleisio Image copyright Getty Images

Mae gan ymgeiswyr sydd eisiau sefyll yn etholiadau lleol mis Mai nes 16:00 ddydd Mawrth i gyflwyno eu papurau enwebu.

Bydd cystadlaethau ar gyfer mwy na 1,200 o seddi ar draws 22 awdurdod lleol Cymru yn yr etholiadau ar 4 Mai.

Gyda 580 o gynghorwyr, Llafur sy'n amddiffyn y nifer fwyaf o seddi.

Mae gan Blaid Cymru 170, y Ceidwadwyr 104 a 75 sydd gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae disgwyl i'r canlyniadau ddechrau cael eu cyhoeddi yn oriau man bore Gwener, 5 Mai.

Cynghorau

Bydd 13 o gynghorau yn cyfrif dros nos, tra bo'r naw arall yn gwneud y diwrnod canlynol.

O ran cynghorau, mae gan y blaid Lafur fwyafrif mewn 10 awdurdod lleol, ac maen nhw'n arwain dau arall fel y grŵp mwyafrifol.

Mae gan Blaid Cymru fwyafrif ar un cyngor, ac maen nhw'n arwain dau arall fel awdurdod lleiafrifol.

Mae'r Ceidwadwyr yn rhedeg un awdurdod gyda help y Democratiaid Rhyddfrydol.

Pynciau Cysylltiedig