Etholiadau lleol: Dim ond 80 o ymgeiswyr UKIP

ukip

Prin 80 ymgeisydd fydd yn sefyll dros blaid UKIP yn etholiadau'r cyngor fis nesaf, er gwaethaf llwyddiannau dramatig y blaid yn etholiadau'r Cynulliad a refferendwm Ewrop y llynedd.

Mae dadansoddiad BBC Cymru o'r enwebiadau yn awgrymu y bydd 944 ymgeisydd Llafur, 630 i'r Ceidwadwyr, 577 i Blaid Cymru, 280 i'r Democratiaid Rhyddfrydol, 80 i UKIP a 78 i'r Blaid Werdd.

Fe fydd rhyw 160 yn sefyll i bleidiau eraill, gyda 714 yn sefyll fel ymgeiswyr annibynnol.

Cyfanswm o 1,254 sedd sydd ar gael ar draws y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, gyda'r etholiad ar 4 Mai.

Ond mae 92 ymgeisydd wedi'u hethol eisoes heb ornest, sef nifer tebyg i bum mlynedd yn ôl.

Dim un ymgeisydd

Mewn un ward, Yscir ym Mhowys, does dim un ymgeisydd wedi cynnig eu henwau.

Llynedd fe enillodd UKIP saith sedd o'r 60 yn y Senedd, gan sicrhau mwy na 12% o'r bleidlais.

Dywedodd David Rowlands, AC UKIP dros De Ddwyrain Cymru, fod y blaid yn bwriadu penodi trefnydd, ond fod yr ad-drefnu mewnol dal yn mynd rhagddi.

"Dyna pam nad ydyn ni mor drefnus ag y gallen ni fod ar gyfer yr etholiadau lleol," meddai.

"Ryda ni'n blaid sydd wedi tyfu o'r top i lawr. Roedd gennym ni ASE cyn i ni gael yr un cynghorydd.

"Nawr ry' ni'n edrych i gyd-weithio llawer mwy gyda'r aelodau ar lawr gwlad, a rhoi rôl iddyn nhw yn yr un modd, a dweud y gwir, â'r Democratiaid Rhyddfrydol."

Cymharodd y blaid â thîm pêl-droed Leicester City, wrth geisio adfywio wedi buddugoliaeth fawr flwyddyn yn ôl.