Etholiadau lleol Cymru: Rhestrau ymgeiswyr

Image copyright Getty Images

Bydd etholwyr Cymru yn dychwelyd i'r blychau pleidleisio ar 4 Mai, gyda chynghorwyr yn cael eu hethol i bob un o'r 1,254 sedd yn 22 awdurdod lleol Cymru.

Dyma fanylion yr holl ymgeiswyr ar gyfer pob cyngor yng Nghymru ar gyfer yr etholiadau lleol.

Abertawe

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerdydd

Caerffili

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Merthyr Tudful

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Penfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir y Fflint

Torfaen

Wrecsam

Ynys Môn