Dem Rhydd: Gormod o gynghorau'n 'haerllug a diog'

  • Cyhoeddwyd
Mark Williams ac aelodau gweithgar y Democratiaid Rhyddfrydol
Disgrifiad o’r llun,
Mark Williams yn Aberteifi yn lansio ymgyrch y blaid

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi lansio'u hymgyrch ar gyfer yr etholiadau lleol, gan honni fod gormod o gynghorau Cymru yn "ddi-hid, haerllug a diog".

Eu gobaith yw taro 'nôl wedi i'r blaid golli tir mewn cyfres o etholiadau diweddar.

Mae nifer o fewn y blaid yn ffyddiog y bydd eu safiad o blaid yn Undeb Ewropeaidd yn denu pleidleiswyr sy'n siomedig â chanlyniad y refferendwm y llynedd.

Cwta 8% o'r bleidlais gafodd y blaid yn etholiadau lleol 2012, gan ennill 72 sedd cyngor.

'Angen talent newydd'

Wrth lansio ymgyrch y blaid yn Aberteifi, dywedodd Mark Williams, arweinydd y blaid yng Nghymru: "Dyw ein gwleidyddyddiaeth erioed wedi bod mor rhanedig.

"Mae'r etholiadau yma yn cynnig cyfle i pobl a chymunedau ar draws Cymru i gefnogi gwerthoedd mwy goddefgar, a syniadau fydd yn cryfhau ein cymunedau, a'i gwneud yn fwy agored a llewyrchus.

"Mae angen talent newydd, syniadau newydd ac angerdd yn ein neuaddau sir i sicrhau fod pethau'n cael eu cyflawni.

"Ni ddylai unrhyw gymuned orfod derbyn y dihidrwydd, haerllugrwydd a diogi sy'n rhemp yn ein hawdurdodau lleol. Wnawn ni ddim derbyn hyn."

Disgrifiad o’r llun,
Mark Williams yw arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru

Bydd y blaid yn defnyddio'r ymgyrch i dynnu sylw at rôl eu hunig AC, Kirsty Williams, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru fel yr Ysgrifennydd Addysg.

Dywedodd Mr Williams ei fod yn ffyddiog iawn y bydd y blaid yn gwneud yn dda yn yr etholiadau lleol ar 4 Mai.

Bydd 280 ymgeisydd yn sefyll ar ran y blaid eleni, gyda 75 o rheini yn y brifddinas.