Yr ymgyrchu olaf cyn yr etholiadau lleol ddydd Iau

Etholiad

Bydd y pleidiau gwleidyddol yn ymgyrchu am y tro olaf ddydd Mercher yn y gobaith o ddenu pleidleisiau etholwyr Cymru cyn yr etholiadau lleol ddydd Iau.

Fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yrru ebost at holl aelodau Llafur Cymru yn gofyn am eu cymorth i ddenu'r pleidleisiau olaf.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood mai ei phlaid hi yw'r un sydd yn y safle gorau i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus a "glanhau" cymunedau.

Yn y cyfamser, dywedodd yr Aelod Seneddol Ceidwadol, Byron Davies ei fod wedi synnu gan nifer y bobl oedd yn barod i gefnogi ei blaid yn yr etholiadau lleol.

Fe wnaeth arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Mark Williams addo arwain "newid gwirioneddol" mewn cymunedau, tra bod Aelod Cynulliad UKIP, Gareth Bennett wedi ail-bwysleisio ei bwriad i dorri cyflogau arweinwyr cynghorau.

Dywedodd arweinydd Plaid Werdd Cymru, Grenville Ham bod gan ei blaid "syniadau ac egni newydd".

Image caption "Dim ond Llafur all sicrhau cytundeb teg i gymunedau ar draws Cymru," medd Carwyn Jones

Yn ei ebost, fe wnaeth Carwyn Jones annog aelodau Llafur i helpu'r ymdrechion i sicrhau cymaint o gynghorwyr â phosib i'r blaid.

Mae gan y blaid fwyafrif ar 10 o'r 22 cyngor yng Nghymru, ac mae hi'n rheoli dau arall fel y blaid fwyaf.

"Dim ond Llafur all sicrhau cytundeb teg i gymunedau ar draws Cymru ble mae llewyrch yn cael ei rannu, gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu diogelu a'r genhedlaeth nesaf yn cael y cyfleoedd gorau mewn bywyd."

Image caption Dywedodd Leanne Wood bod gan Blaid Cymru record dda mewn llywodraeth leol

Mae gan Blaid Cymru fwyafrif ar Gyngor Gwynedd, ac mae'n gobeithio cymryd rheolaeth lawn yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion a chynyddu ei dylanwad yng nghymoedd y de.

Dywedodd Ms Wood bod y Ceidwadwyr yn "benderfynol o wneud mwy o doriadau" tra bo "cecru mewnol wedi gadael y blaid Lafur mewn anhrefn llwyr".

"Mae fy neges cyn yr etholiadau lleol yfory yn glir," meddai. "Ystyriwch record y pleidiau yn ofalus a rhowch eich pleidlais er lles eich cymunedau gyda phleidlais dros Blaid Cymru."

Image caption Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi addo y bydd ei blaid yn "gwrando a chyflawni"

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gobeithio cael mwyafrif i redeg Cyngor Sir Fynwy, a bydd hi hefyd yn gobeithio cael llewyrch mewn ardaloedd fel Abertawe a Bro Morgannwg.

Dywedodd Mr Davies bod ei blaid yn canolbwyntio ar reolaeth ariannol cynghorau, a bod y Ceidwadwyr yn "well am ddelio gyda materion ariannol na Llafur".

Ychwanegodd bod gan y blaid "ymgeiswyr da", a'i fod "wedi synnu am nifer y bobl sy'n barod i'n cefnogi".

Image caption Fe wnaeth Mark Williams annog etholwyr i roi cyfle i'r Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn amddiffyn 75 sedd, ac yn gobeithio adennill cefnogaeth yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Dywedodd Mark Williams y gall ei blaid "arwain newid gwirioneddol er budd ein cymunedau lleol".

"Byddwn yn brwydro am gymunedau cryfach, mwy llewyrchus, cynghorau mwy atebol a gweledigaeth ryddfrydig o Gymru," meddai.

Image caption Mae Gareth Bennett eisiau i UKIP "sefydlu presenoldeb ar lefel cyngor am y tro cyntaf"

Mae gan UKIP 80 o ymgeiswyr ar draws y wlad, gan addo torri cyflogau arweinwyr awdurdodau lleol.

"Ein nod yw sefydlu presenoldeb ar lefel cyngor am y tro cyntaf," meddai Mr Bennett.

"Rydyn ni eisiau rhoi cyfle i bobl bleidleisio dros ymgeisydd UKIP lleol a sefydlu ein bod yn opsiwn gwirioneddol yn etholiadau lleol y dyfodol."

Image copyright Wales Green Party
Image caption Dywedodd Grenville Ham bod y Blaid Werdd yn "ddewis gwahanol i'r hen ffordd o wneud pethau"

Mae gan Blaid Werdd Cymru 78 ymgeisydd yng Nghymru, ac maen nhw'n amddiffyn un sedd.

Dywedodd arweinydd newydd y blaid, Mr Ham, bod ei blaid yn cynnig "dewis gwahanol i'r hen ffordd o wneud pethau".

"Mae gennym ni syniadau newydd ac egni newydd," meddai.

Mae cynghorwyr annibynnol yn amddiffyn 325 sedd, ac mae ganddyn nhw ddylanwad sylweddol yng Ngheredigion, Conwy, Gwynedd, Powys, Sir Benfro, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin, Sir y Fflint, Wrecsam ac Ynys Môn.

Mae mwy na 870 o bobl yn sefyll fel ymgeiswyr annibynnol neu dros bleidiau eraill yn yr etholiadau lleol.

Mae pob un o'r 22 o gynghorau yn cynnal etholiadau ddydd Iau, a bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 07:00 a 22:00.

Bydd 13 o'r awdurdodau lleol yn cyfrif y canlyniadau dros nos, ond bydd y naw arall yn dechrau fore Gwener.

Pynciau Cysylltiedig