Ffrae iaith cyhoeddi canlyniadau etholiadau lleol Caerdydd

Neuadd y ddinas Image copyright Thinkstock

Mae Cyngor Caerdydd wedi gorfod trefnu cyhoeddwyr Cymraeg ar gyfer cyfri'r etholiadau lleol ar y funud olaf ar ôl i bedwar o swyddogion y cyngor dynnu allan ddydd Iau.

Mae'r swyddogion wedi gwrthod cymryd rhan yn dilyn penderfyniad i gyhoeddi'r canlyniadau yn yr iaith Saesneg yn gyntaf ac yna yn yr iaith Gymraeg.

Y llynedd, cafodd canlyniadau etholiad y Cynulliad yng Nghaerdydd eu cyhoeddi yn Gymraeg yn gyntaf.

Mae'n debyg bod Cyngor Caerdydd wedi dod o hyd i bobol eraill yn lle'r pedwar sydd wedi tynnu allan.

'Cam yn ôl'

Dywedodd un o'r pedwar wrth BBC Cymru eu bod nhw'n "teimlo'n bersonol" bod y penderfyniad "yn gam yn ôl".

"Mae gan Gyngor Caerdydd hanes da gyda'r iaith dros y blynyddoedd diwethaf ac roedd cyhoeddi canlyniadau 2016 yn gam arall cadarnhaol," meddai.

"Ro'n i'n teimlo'n bersonol bod hwn yn gam yn ôl ac allwn i ddim â chydwybod clir gefnogi hynny felly tynnais fy enw yn ôl."

'Ymrwymiedig i'r iaith'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Caerdydd: "Fel Cyngor rydym yn cymryd ein dyletswydd i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn ddifrifol iawn ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo Caerdydd cwbl ddwyieithog.

"Dyma'r achos hefyd wrth gefnogi etholiadau, yr ydym yn falch o ddweud sy'n gwbl ddwyieithog.

"Yn ôl canllaw'r Comisiwn Etholiadol mae'r drefn ar gyfer darllen canlyniadau etholiad yn ddwyieithog yn ôl disgresiwn y Swyddog Canlyniadau.

"Nid yw hyn yn gostwng statws yr iaith Gymraeg nac yn mynd yn erbyn safonau'r Gymraeg, yr ydym yn eu cefnogi'n llawn."