Llafur yn colli tir yn Wrecsam ond gwella yn Sir y Fflint

cyfriff sir fflint Image copyright Cyngor Sir y Fflint

Mae'r blaid Lafur wedi colli eu statws fel y grŵp mwyaf ar Gyngor Wrecsam, gyda nifer eu seddi bron wedi haneru.

Maen nhw hefyd wedi cael eu disodli gan y Ceidwadwyr fel y grŵp mwyaf ar Gyngor Sir Ddinbych, sydd yn parhau i fod heb yr un plaid â rheolaeth lwyr.

Ond roedd newyddion gwell i Lafur yn Sir y Fflint, ble wnaethon nhw gynyddu nifer eu seddi a dod o fewn trwch blewyn i gipio rheolaeth ar y cyngor.

Mae'r dair sir yn y gogledd ddwyrain yn cynnwys seddi y mae'r Ceidwadwyr wedi bod yn targedu ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Neb â rheolaeth lawn

Roedd hi'n noson siomedig iawn i Lafur yn Wrecsam, wrth i nifer eu seddi nhw ostwng o 23 i 12.

Llwyddodd yr Annibynwyr i gynyddu eu nifer o 19 i 26, er nad oedd hynny'n ddigon i gipio mwyafrif, tra bod y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru hefyd wedi ennill seddi ychwanegol.

Does gan yr un blaid reolaeth lawn yn Sir y Fflint chwaith, gyda Llafur yn cipio tair sedd ychwanegol sydd yn eu gadael nhw ar 34 allan o 70.

Fe wnaeth yr Annibynwyr gipio 25 sedd, dwy yn fwy na'r tro diwethaf, gyda'r Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru i gyd yn colli tir.

Yn Sir Ddinbych, fe wnaeth y Ceidwadwyr lwyddo i ddyblu nifer eu seddi o wyth i 16.

Mae Llafur wedi gostwng i 13 sedd, tra bod Plaid Cymru wedi cynyddu i naw, yr Annibynwyr wedi gostwng i wyth, a'r Democratiaid yn parhau ar un.