Annibynwyr yn colli Powys ond dim newid yng Ngheredigion

Roger Williams
Image caption Collodd Roger Williams ei sedd fel AS yn 2015

Mae'r grŵp Annibynnol wedi colli eu mwyafrif ym Mhowys ar ôl iddyn nhw golli 17 o'u cynghorwyr.

Fe aeth y rhan fwyaf o'u seddi i'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol, a lwyddodd i ennill 13 sedd ychwanegol rhyngddyn nhw.

Yng Ngheredigion mae Plaid Cymru wedi cadw eu lle fel y grŵp mwyaf ar y cyngor, ond wedi methu â chymryd rheolaeth lawn.

Llwyddodd y blaid i ennill 19 o'r 42 sedd ar y cyngor, tair yn fyr o fwyafrif, ac un yn fwy nag y cawson nhw yn 2012.

Ethol cyn-AS

Mae'r canlyniad ym Mhowys yn golygu nad oes gan unrhyw reolaeth lawn ar y cyngor, wedi i nifer y cynghorwyr Annibynnol ostwng o 47 i 30.

Fe wnaeth y Ceidwadwyr bron â dyblu nifer eu seddi, o 10 i 19, tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi codi o naw i 13.

Ymysg y rhai gafodd eu hethol i'r cyngor dros y Democratiaid Rhyddfrydol mae cyn-Aelod Seneddol Brycheiniog a Maesyfed, Roger Williams.

Llwyddodd Plaid Cymru i ennill eu dwy sedd gyntaf ym Mhowys mewn etholiad lleol, ac roedd yr un peth yn wir am y Blaid Werdd, gafodd un.

Image caption Dywedodd Ellen ap Gwynn y byddai'n rhaid i Blaid Cymru nawr "drafod gyda chyfeillion eraill" yng Ngheredigion

Yng Ngheredigion doedd dim llawer o newid, gyda Phlaid yn cynyddu eu nifer o un, a'r ymgeiswyr Annibynnol yn cipio 13 sedd, dwy yn llai na'r tro diwethaf.

Llwyddodd y Democratiaid Rhyddfrydol i godi eu nifer o saith i wyth, gyda Llafur yn aros ar un - mae etholiad mewn un sedd, Llandyfrïog, wedi ei gohirio tan 8 Mehefin yn dilyn marwolaeth un o'r ymgeiswyr yr wythnos diwethaf.

Ymysg y rheiny sydd yn dychwelyd i'r siambr bydd cyn-arweinydd y cyngor, yr annibynnwr Keith Evans, lwyddodd i gipio sedd Llandysul o Blaid Cymru.

Ar y llaw arall llwyddodd Plaid i ennill ward Aberporth oddi ar yr ymgeisydd Annibynnol, Gethin James, a safodd dros UKIP yn etholiadau'r Cynulliad llynedd.

"Mae'n mynd i gymryd tipyn bach o amser i ni weld sut mae pawb yn setlo a'r ffordd mae pawb yn mynd i neidio o ran cydweithio, ond yn bendant gan bod gyda ni ddim mwyafrif clir... bydd rhaid i ni drafod gyda chyfeillion eraill," meddai Ellen ap Gwynn, arweinydd y cyngor ers 2012.