Plaid Cymru'n ennill Gwynedd a dod yn agos ym Môn

enwau o het
Image caption Cafodd enw'r enillydd ei dynnu allan o het mewn un ward yng Ngwynedd

Mae Plaid Cymru wedi llwyddo i gynyddu eu mwyafrif ar Gyngor Gwynedd yn yr etholiadau lleol, a dod yn agos at gipio Ynys Môn.

Gyda phob un o'r 75 ward yng Ngwynedd wedi eu cyhoeddi, roedd y blaid wedi llwyddo i sicrhau 41 sedd, tair yn fwy nag yn yr etholiadau diwethaf.

Ar yr ynys, llwyddodd y blaid i gynyddu eu nifer o 12 i 14, dwy yn fyr o fwyafrif.

Yng Nghonwy does gan yr un blaid reolaeth lwyr o'r Cyngor - yr Annibynwyr gafodd fwyaf o seddi 21, Y Ceidwadwyr yn ail gyda 16, roedd yna 10 sedd i Blaid Cymru, 8 i Lafur a 4 i'r Democratiaid Rhyddfrydol - dwy sedd felly yn fwy i'r Annibynwyr ers 2012 a thair yn fwy i'r Torïaid.

Dewis o het

Daeth buddugoliaeth Plaid Cymru yng Ngwynedd er gwaethaf sefyllfa anghyffredin yn ward Hendre Bangor, ble wnaeth Richard Medwyn Hughes (Annibynnol) drechu'r ymgeisydd John Wynn Jones wrth dynnu enwau allan o het ar ôl i'r ddau ddod yn gyfartal yn y bleidlais.

Roedd hi'n ddiwrnod da i'r ymgeiswyr Annibynnol wrth iddyn nhw ennill 26 sedd, saith yn fwy na'r tro diwethaf, tra bod nifer cynghorwyr Llais Gwynedd wed disgyn o 13 i chwech.

Ar Ynys Môn llwyddodd Plaid Cymru i ennill tir a dod y blaid fwyaf ar y cyngor, a hynny ar draul yr Annibynwyr a welodd eu nifer yn gostwng o 14 i 13.

Mae'n golygu y gallai balans y pŵer fod yn nwylo'r ddau aelod Llafur gafodd eu hethol, neu'r un Democrat Rhyddfrydol.