Andrew RT Davies: Angen 'rhestr' o ymgeiswyr Ceidwadol

Andrew RT Davies
Image caption Mae angen gallu dewis o restr o ymgeiswyr Ceidwadol posib ar gyfer etholaethau Cymru, yn ôl Andrew RT Davies

Dylai aelodau'r blaid Geidwadol gael dewis eu hymgeiswyr etholiadol, yn ôl arweinydd y blaid yng Nghymru.

Mae Andrew RT Davies wedi ymbellhau oddi wrth honiadau bod y blaid yn ganolog yn gorfodi ymgeiswyr ar etholaethau.

Ond dywedodd y dylai bod rhestr o enwau, fel bod dewis i aelodau lleol.

Rhybuddiodd un swyddog bod bygythiad i obeithion y blaid yn un o'i seddi targed wedi i ymgeisydd gael ei gorfodi ar yr etholaeth.

Y blaid ganolog enwodd Karen Robson yn ymgeisydd ar gyfer Pen-y-bont, a hynny wedi i ymgyrchwyr wneud cais i ychwanegu ymgeisydd "lleol" i'r rhestr fer o ddau.

Image caption Daeth Theresa May i annerch ymgyrchwyr Ceidwadol ym Mhen-y-bont fis diwethaf wrth i'r blaid dargedu'r sedd

Cafodd ymgeisydd arall - Angela Jones-Evans - ei gorfodi ar Orllewin Casnewydd, i bob pwrpas, pan na chafodd yr un person arall eu cynnig i ymgyrchwyr lleol.

Wrth drafod hynny ar orsaf radio LBC dros y penwythnos, dywedodd Mr Davies fod ganddo "ddim rhan o gwbl yn y broses o ddewis ymgeiswyr yng Nghymru".

Dywedodd y byddai'n well cyfeirio'r cwestiynau hynny at gadeirydd y blaid "sydd wedi bod yn delio â'r materion hyn yng Nghymru".

Ond ychwanegodd: "Does dim amheuaeth, yn fy marn i, y dylai fod 'na restr o ymgeiswyr fel bod dewis i ganghennau."

'Cydsyniad' yng Nghasnewydd

Er hynny, dywedodd hefyd bod y dewis ar gyfer Gorllewin Casnewydd wedi'i wneud "gyda chydsyniad y gangen", a gwadodd ei fod wedi digwydd "dan orfodaeth".

Fe ychwanegodd bod Ms Jones-Evans yn "ymgeisydd gwych" i'r blaid yn lleol.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylw gan gadeirydd y Ceidwadwyr Cymreig, Jonathan Evans.

Pynciau Cysylltiedig