Ceidwadwyr yn parhau ar y blaen i Lafur yn ôl pôl newydd

Ballot box with Welsh flag

Mae arolwg barn newydd yn awgrymu fod Llafur yn brwydo'n ôl yng Nghymru, ond fod y Ceidwadwyr yn parhau mewn safle i ennill buddugoliaeth hanesyddol.

Hwn yw'r ail bôl piniwn i gael ei gyhoeddi gan ITV Cymru ar ôl i'r Prif Weinidog gyhoeddi ei bwriad i gynnal etholiad cyffredinol.

Yn ôl yr arolwg, y Ceidwadwyr sydd ar y blaen yng Nghymru gyda 41% o'r rhai a holwyd yn eu cefnogi. Mae hynny'n gynnydd o 1% ar yr arolwg cyntaf gafodd ei gyhoeddi ddiwedd Ebrill.

Ond mae Llafur wedi gweld cynnydd o 5%, gan roi eu cefnogaeth ar 35%. Mae'r arolwg yn awgrymu fod y gefnogaeth i Blaid Cymru ar 11% (-2%) tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol ar 7% (-1) ac UKIP 4% (-2).

Pe bai gogwydd o'r fath yn cael ei adlewyrchu ar draws Cymru, dywedodd Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd y byddai'n gweld y Ceidwadwyr yn cynyddu nifer eu seddi o 11 i 20.

'Taro'r pleidiau llai'

Cafodd yr arolwg gan YouGov ei gynnal rhwng 5-7 Mai ar gyfer ITV Cymru Wales a Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, gyda sampl o 1,018 o oedolion.

Byddai Llafur yn colli naw sedd, gan adael cyfanswm o 16, gyda Phlaid Cymru yn parhau ar dri a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar un.

Awgrymodd yr arolwg diweddaraf fod Llafur wedi llwyddo i gau'r bwlch rhywfaint, ond y gallen nhw golli naw sedd i'r Ceidwadwyr gan gynnwys Alun a Glannau Dyfrdwy, Pen-y-bont ar Ogwr, Gorllewin Caerdydd, De Clwyd, Delyn, Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Dywedodd yr Athro Scully ei bod hi'n ymddangos fod y pleidiau llai wedi cael eu gwasgu rhywfaint yn gynnar yn yr ymgyrchu, "gyda ffocws y cyfryngau ar y frwydr rhwng May a Corbyn".

"Fe fydd yn rhaid i'r pleidiau llai ddefnyddio'r cyfleoedd darlledu fydd yn cael eu cynnig gan Drafodaethau'r Arweinwyr er mwyn ceisio dangos eu bod yn berthnasol," meddai.

"Yn fwy na dim mae'r arolwg yma yn cadarnhau fod her y Ceidwadwyr i arglwyddiaeth Llafur yng Nghymru yn un real iawn."

Y blaid Lafur sydd wedi ennill mwyafrif y seddi yng Nghymru ym mhob etholiad ers 1922.