BBC Cymru yn cyhoeddi cynlluniau dadleuon etholiad

Huw Edwards
Image caption Huw Edwards fydd yn gyfrifol am y ddadl deledu rhwng yr arweinwyr yng Nghymru

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynnal dadl deledu ar gyfer arweinwyr y pleidiau yng Nghymru, yr wythnos cyn yr etholiad cyffredinol.

Huw Edwards fydd yn cyflwyno'r ddadl ar 30 Mai, a hynny o flaen cynulleidfa fyw yng Nghaerdydd.

Bydd cyfres o raglenni byw Ask The Leader hefyd yn cael eu darlledu o etholaethau ar draws Cymru, wedi'u cyflwyno gan Bethan Rhys Roberts, cyn yr etholiad ar 8 Mehefin.

Bydd yr arlwy hefyd yn cynnwys dwy raglen arbennig o Pawb a'i Farn ar S4C yn trafod yr etholiad, ar 18 a 25 Mai.

'Dan y chwyddwydr'

Daw hynny wedi i'r BBC gyhoeddi ddydd Llun y byddan nhw'n cynnal dadl deledu Prydain gyfan ar 31 Mai, gan gynnwys ffigyrau amlwg o'r saith prif blaid.

Mae ITV wedi dweud y byddan nhw'n gwahodd arweinwyr y saith prif blaid i gymryd rhan mewn dadl deledu - er bod Theresa May a Jeremy Corbyn eisoes wedi dweud na fyddan nhw'n gwneud hynny.

Bydd dadl fyw yr arweinwyr yng Nghymru yn cynnwys y pum prif blaid - Llafur, y Ceidwadwyr, Plaid Cymru, UKIP a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Ar y tonfeddi bydd BBC Radio Cymru yn darlledu rhifynnau etholiadol arbennig o Hawl i Holi, a bydd aelodau blaenllaw o bob plaid hefyd yn cael eu holi gan Jason Mohammad ar BBC Radio Wales.

Image caption Cafodd dadl debyg rhwng yr arweinwyr yng Nghymru ei chynnal yn 2015

Dywedodd Mark O'Callaghan, Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru: "Unwaith eto fe fydd BBC Cymru wrth galon y trafod gwleidyddol wrth i ni edrych ymlaen at yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin.

"Does dim dwywaith y bydd sawl tro yn y ffordd sy'n arwain at yr etholiad ac fe fydd cyflwynwyr a gohebwyr BBC Cymru yn effro i bob si er mwyn darparu canllaw cynhwysfawr i brif faterion yr etholiad.

"Byddwn yn rhoi'r holl bolisïau a'r arweinwyr o dan y chwyddwydr - gan roi cyfle i etholwyr ar hyd a lled Cymru herio bob un o arweinwyr y pleidiau yn ein cyfres o raglenni byw Ask the Leader, cyn i arweinwyr y prif bleidiau fynd benben yn y BBC Wales Leaders Debate.

"Mae'r siwrne i'r blwch pleidleisio yn addo i fod yn un cyffrous - gyda BBC Cymru yno bob cam o'r daith."