Llai o ymgeiswyr yng Nghymru yn yr etholiad eleni

Gorsaf bleidleisio Image copyright Getty Images
Image caption Bydd etholwyr yn gwneud y daith i'r orsaf bleidleisio ar 8 Mehefin

Mae nifer yr ymgeiswyr sydd yn sefyll yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol fis nesaf wedi gostwng yn sylweddol o'i gymharu â 2015.

Dwy flynedd yn ôl fe wnaeth 275 o ymgeiswyr sefyll ar draws y 40 etholaeth, ond dim ond 213 sydd eleni.

Mae nifer o bleidiau wnaeth sefyll yn 2015, gan gynnwys y Glymblaid Sosialaidd ac Undebau Llafur (TUSC) a'r blaid Gomiwnyddol, ddim wedi cyflwyno ymgeiswyr y tro hwn.

Ond mae canran yr ymgeiswyr sydd yn fenywod wedi cynyddu eleni, o 26% i 31%.

Llai o UKIP a'r Gwyrddion

Bydd Llafur, y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sefyll ymgeiswyr ym mhob un o'r 40 etholaeth yng Nghymru.

Mae UKIP yn sefyll mewn 32 sedd, gan ddweud bod diffyg arian ac amser ymgyrchu yn ffactor, tra bod y Gwyrddion yn sefyll mewn 10 sedd.

Fe wnaeth y cyfnod enwebu ar gyfer ymgeiswyr gau brynhawn ddydd Iau, gyda'r enwau yn cael eu cyhoeddi yn fuan wedyn.

Bydd yr etholiad cyffredinol yn cael ei chynnal ar 8 Mehefin, gyda gornest ym mhob un o'r 650 o etholaethau ar draws y DU.

Yn 2015 llwyddodd Llafur i ennill 25 sedd yng Nghymru, gyda'r Ceidwadwyr yn cipio 11, Plaid Cymru'n cael tair, a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael un.

Ond mae polau piniwn yn ystod yr ymgyrch eleni wedi awgrymu y gallai'r Ceidwadwyr fygwth safle Llafur fel y blaid fwyaf yng Nghymru, o ran cyfradd y bleidlais ac o ran seddi.

Mae'r blaid eisoes wedi awgrymu wrth BBC Cymru eu bod yn bwriadu targedu chwech i naw sedd yng Nghymru yn yr etholiad eleni.

Amddiffyn eu hetholaethau presennol fydd blaenoriaeth Llafur, tra bod Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn llygau cyfle i ychwanegu ambell sedd at eu nifer.