'Arian ac amseru' yn taro ymgyrch etholiadal UKIP

UKIP

Arian ac amseru yw'r prif resymau nad oes gan UKIP ymgeiswyr ym mhob un o 40 sedd Cymru yn yr etholiad cyffredinol, meddai'r blaid.

Bydd gan y blaid tua 32 o ymgeiswyr ym mis Mehefin.

Yn yr etholiad cyffredinol diwethaf yn 2015 roedd gan y blaid ymgeiswyr ym mhob sedd.

Ni wnaethon nhw ennill unrhyw seddi, ond yng Nghymru cafodd y blaid 13.6% o'r bleidlais, gan orffen yn drydydd y tu ôl i Lafur a'r Ceidwadwyr.

Yng Ngorllewin Clwyd mae'r blaid wedi dweud na fyddan nhw'n herio'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb am Brexit, y Ceidwadwr David Jones.

'Swm sylweddol o arian'

Dywedodd AC UKIP David Rowlands mai "amseru" yw'r broblem, ar ôl i Theresa May alw etholiad cynnar, gan ddweud y byddai unrhyw blaid fach yn gweld hi'n anodd rhoi arian ar gyfer yr etholiadau gwahanol.

"Mae'n £500 yr ymgeisydd," meddai gan gyfeirio at y blaendal sy'n rhaid rhoi ar gyfer bob ymgeisydd.

Mae'r arian yn cael ei ad-dalu os yw'r gwleidydd yn cael o leiaf 5% o ganran y bleidlais.

"Rydych chi'n sôn am £20,000 yn gyfan gwbl a'r taflenni hefyd," meddai.

"Rydych chi'n sôn am swm go sylweddol o arian sydd angen ei godi mewn cyfnod byr iawn."

Yn etholiad y Cynulliad yn 2016 fe enillodd UKIP saith sedd yn sgil y system cynrychiolaeth gyfrannol.