Pleidiau'n dewis targedau yng Nghymru i'r etholiad

Theresa May Image copyright Getty Images
Image caption Mae Theresa May eisoes wedi ymweld â Phen-y-bont, un o seddi targed y Ceidwadwyr

Mae ffynonellau o'r blaid Geidwadol yng Nghymru wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod yn targedu rhwng chwech a naw sedd yn yr etholiad cyffredinol.

Er nad ydyn nhw wedi cyfaddef yn gyhoeddus, mae'n gadarnhad fod aelodau blaenllaw'r blaid yng Nghymru yn cytuno gyda'r polau piniwn diweddar y gallan nhw ennill tir sylweddol fis nesaf.

Mae gan Lafur dair sedd maen nhw'n gobeithio ennill, yn ogystal â'r 25 sedd maen nhw'n amddiffyn o'r etholiad diwethaf.

Mae gan Blaid Cymru eu llygad ar chwe sedd y gallen nhw ychwanegu at y dair sydd ganddyn nhw, tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn gobeithio ychwanegu rhai o'ucyn-seddi at yr un sydd ganddyn nhw eisoes.

Symud adnoddau

Mae'r Ceidwadwyr yn gobeithio adeiladu'n sylweddol ar eu canlyniad yn 2015, pan wnaethon nhw dargedu Gŵyr, Dyffryn Clwyd, a Brycheiniog a Maesyfed, a chipio pob un.

Mae'r blaid eisoes yn targedu Pen-y-bont a Wrecsam, ac fe allai'r seddi eraill maen nhw'n gobeithio ennill gynnwys Gorllewin Casnewydd, Dwyrain Casnewydd, De Caerdydd a Phenarth, Gorllewin Caerdydd, Delyn, Alun a Glannau Dyfrdwy, a De Clwyd.

Bydd adnoddau ychwanegol yn cael eu cyfeirio at yr ymgeiswyr yn y seddi targed swyddogol dros y mis nesaf, gan gynnwys o etholaethau cyfagos sy'n cael eu hystyried yn rai diogel.

Fe wnaeth y Ceidwadwyr ennill 11 sedd yn etholiad cyffredinol 2015, eu canlyniad gorau yng Nghymru ers dros 30 mlynedd.

Petawn nhw'n ennill naw sedd arall, fe fyddai ganddyn nhw fwy o ASau na Llafur yng Nghymru am y tro cyntaf ers dros ganrif.

Image copyright Getty Images
Image caption Bu Carwyn Jones yn ymgyrchu gyda Jeremy Corbyn yng Nghaerdydd fis diwethaf

I Lafur, y prif ffocws fydd dal eu gafael ar y 25 sedd sydd ganddyn nhw eisoes yng Nghymru, yn hytrach nag ennill rhagor.

Ond mae'r blaid yn mynnu eu bod yn brwydro'n galed yn Gŵyr, Dyffryn Clwyd, a Gogledd Caerdydd, ble mae gan y Ceidwadwyr fwyafrifoedd bychan.

Mae ffynonellau o fewn y blaid hefyd wedi awgrymu fod aelodau mewn seddi sy'n draddodiadol yn ddiogel yn dyblu eu hymdrechion eleni, yn sgil heriau gan bleidiau eraill.

Image copyright Plaid Cymru
Image caption A fydd Plaid Cymru yn gallu ennill yn Rhondda, fel wnaeth Leanne Wood yn etholiad Cynulliad 2016?

Mae Plaid Cymru yn targedu chwe sedd eleni, gan obeithio ychwanegu at y tair sydd ganddyn nhw yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Arfon, a Dwyfor Meirionnydd.

Y chwech sydd ganddyn nhw mewn golwg yw Ceredigion, Caerffili, Blaenau Gwent, Rhondda, Ynys Môn a Llanelli.

Mae'r blaid yn credu bod pleidlais Llafur wan yn rhai o'i ardaloedd traddodiadol yng nghymoedd y de, ac mae disgwyl iddyn nhw gynnal ymgyrchoedd lleol yna fel pe byddan nhw'n isetholiadau.

Image caption Mark Williams oedd yr unig AS Democratiaid Rhyddfrydol i ennill sedd yng Nghymru yn 2015

Ar hyn o bryd mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol un sedd - Ceredigion - ac maen nhw'n targedu Canol Caerdydd, Maldwyn, a Brycheiniog a Maesyfed.

Mae UKIP wedi dweud na fyddan nhw'n cystadlu ym mhob sedd yng Nghymru eleni, a hynny oherwydd diffyg arian ac amser i ymgyrchu.

Image caption Tua 32 o ymgeiswyr fydd gan UKIP yng Nghymru