Leane Wood: 'Mae rhaid i Gymru edrych i'r dyfodol'

Leanne Wood

Mae rhaid i Gymru "symud ymlaen" o refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ac yn "edrych i'r dyfodol", meddai arweinydd Plaid Cymru.

Dywedodd Leanne Wood nad yw Llafur na chwaith y Ceidwadwyr yn cynrychioli buddiannau Cymru a dim ond pleidlais i Blaid Cymru allai sicrhau llwyddiant i Gymru wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd ei bod yn amser i symud ymlaen o ganlyniad Brexit a chanolbwyntio ar "sut bydd bargen dda i Gymru yn ymddangos."

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan y pleidiau gwleidyddol eraill.

Ysgrifennodd Ms Wood ym mhapur The Sunday Times gan ddweud:

"Os na fydd pobl yn symud heibio i'r refferendwm ac yn pleidleisio er budd cenedlaethol Cymru ar 8 Mehefin yn yr etholiad cyffredinol, bydd Cymru yn ddiamddiffyn i ymdrechion y Torïaid i geisio gwerthu'r Gwasanaeth Iechyd (GIG) yng Nghymru ac i ganiatau mewnforio rhad wneith danseilio ein sector dur ac amaethyddiaeth wrth iddyn nhw ymdopi gyda masnach dramor beryglus."

'Dyfodol cadarnhaol'

Fe ysgrifennodd: "Mae'n amser i symud ymlaen o'r refferendwm yn 2016 a chanolbwyntio ar sut bydd bargen dda i Gymru yn ymddangos.

"Byddwn yn ceisio sicrhau dyfodol cadarnhaol i Gymru yn seiliedig ar yr amddiffyn ein heconomi, ein cymunedau a hyd yn oed ein hunaniaeth.

"Nawr yw'r amser i ni i gyd i symud y tu hwnt i'r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, a dangos ein bod yn credu yng Nghymru, mewn amddiffyn Cymru ac i bleidleisio dros Gymru."

Ar ymweliad i Ben- y-bont ar Ogwr y mis diwethaf, dywedodd y Prif Weinidog Theresa May byddai cefnogi'r Ceidwadwyr yn "cryfhau" ei sefyllfa yn nhrafodaethau Brexit ac yn bleidiais i "Gymru gryfach"

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones eisoes wedi dweud y byddai Llafur yn gweithio i gael "Brexit synhwyrol sy'n gweithio ar gyfer pobl yn y DU ac, wrth gwrs, yn gweithio yma yng Nghymru."

'Gwastraff'

Wrth ymateb i erthygl Leanne Wood yn The Sunday Times dyweodd Chris Bryant o'r blaid Lafur:

"Mae'r etholiad cyffredinol yn frwydr rhwng Llafur Cymru a'r Toriaid. Mae pleideis i Blaid Cymru yn wastraff.

"Mae Leanne Wood yn gwybod na all ei phlaid ennill yr etholiad, a bydd pleidlais i Blaid Cymru yn beryglus o ran gadael i'r Toriaid gerdded dros Gymru.

"Mae plaid Cymru yn hoffi creu delwedd eu bod yn blaid flaengar, ond yn Cynulliad fe wnaethon nhw ymuno gyda'r Toriaid ac Ukip i bledleisio yn erbyn cyllid angenrheidiol i ysbytai, cartrefi ac addysg.

"Dim ond Llafur Cymru fydd yn sefyll fyny dros Gymru."