UKIP: Etholiad cyffredinol ymlaen ar amser anghyfleus

Neil Hamilton

Mae'r etholiad cyffredinol wedi dod ar "amser anghyfleus" yn ôl arweinydd UKIP yn y Cynulliad.

Dywedodd Neil Hamilton AC ar raglen Sunday Politics Wales y BBC, bod arweinydd y blaid, Paul Nuttall, yn "newydd ac yn dal i geisio setlo i'r rôl fel arweinydd."

Fe ddywedodd hefyd bod angen "cyfathrebu beth mae'r blaid yn sefyll amdano yn dilyn Brexit."

Ychwanegodd: "Does gennym ni ddim Aelodau Seneddol ar hyn o bryd felly does gennym ni ddim byd i'w golli."

Roedd gan Mr Hamilton neges glir gan bwysleisio nad oedd y Prif Weinidog Theresa May "i'w thrystio i gael y canlyniad gorau o ran Brexit heb i UKIP fod yno i roi pwysau arni."

Dywedodd Mr Hamilton: "Fy neges ar gyfer y bobl sydd wedi pleidleisio dros UKIP yn y gorffennol ac yn bwriadu rhoi pleidlais i Theresa May yw nad yw hi angen eich pleidlais, gan ei bod hi am ennill o fwyafrif mawr beth bynnag.

"Byth sydd ei angen yw i UKIP fod yno i warantu ein bod ni'n cael y canlyniad gorau posib allan o Brexit.

"Dydyn ni ddim yn ei thrystio hi [Theresa May], mae hi'n fanteisiwr, mae rhaid i ni fod yno i'w chadw hi ar y llwybr cywir a chadw'r pwysau arni, oherwydd oni bai am UKIP ni fase'r refferendwm wedi digwydd o gwbwl.

"Dwi'n gobeithio wrth i'r ymgyrch etholiadol fynd yn ei blaen bydd pleidleiswyr Ukip yn y gorffennol yn gweld synnwyr i gadw UKIP yn y gêm, i roi pwysau ar Thresa May ac i sicrhau'r Brexit gorau i Brydain," meddai.

Bydd rhaglen Sunday Politics Wales yn cyfweld â ffigwr blaenllaw o bob un o'r prif bleidiau rhwng nawr a'r Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin.