Plaid Cymru: 'Dyw hon ddim yn etholiad am annibyniaeth'

Rhun ap Iorwerth
Image caption Dywedodd Rhun ap Iorwerth y gallai rhoi mwy o bwerau i Gymru gadw'r DU yn unedig

Gallai Cymru oroesi fel gwlad annibynnol, yn ôl un o ACau Plaid Cymru, ond ychwanegodd fodd bynnag ei fod yn credu bod gwledydd y DU yn gryfach pan maen nhw'n cydweithio.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth ar BBC Radio Wales y byddai ei blaid yn ymladd dros gael mynediad i'r farchnad sengl yn dilyn Brexit.

"Dyw'r etholiad yma ddim ynglŷn ag annibyniaeth," meddai.

"Am y tro, mae'n rhaid amddiffyn Cymru o'r bygythiadau sydd ar fin ein cyrraedd."

'Brexit gorau posib'

Roedd Mr ap Iorwerth yn cymryd rhan mewn rhaglen sgwrs ffôn gyda Jason Mohammad tra bod arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn lansio maniffesto'r blaid yn y Rhondda.

Dywedodd ei fod yn derbyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd ond ychwanegodd: "Fe allwn adael mewn gwahanol ffyrdd."

Dywedodd AC Ynys Môn ei fod am weld y "Brexit gorau posib" o ran diwydiant a busnes yng Nghymru, gan gynnwys mynediad i'r farchnad sengl, a pharhau â chysylltiadau ag Ewrop er mwyn y genhedlaeth nesaf.

Ar fater datganoli, honnodd Mr ap Iorwerth y byddai mwy o bwerau i Gymru yn help i gadw'r Deyrnas Unedig gyda'i gilydd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seddi Laura McAllister i'w gwylio: Plaid Cymru

"Rwy'n credu y byddai Prydain yn gryfach fel casgliad o wledydd sydd yn gyfrifol am wneud eu penderfyniadau eu hunain ond yn cydweithio â'i gilydd, gan fod cymaint yn ein cysylltu gyda'n gilydd yn y gwledydd hyn," meddai.

"Dyw'r etholiad hwn ddim ynglŷn ag annibyniaeth, mae'r etholiad ynglŷn â rhoi syniad ar y bwrdd i wneud Cymru yn fwy ffyniannus, a sefyll i fyny i'r heriau a bygythiadau sydd o'n blaenau."

Honnodd fod Llafur yn "wan a rhanedig," a hyn o bosib wrth wynebu "Llywodraeth Dorïaidd fydd â mwyafrif enfawr yn San Steffan dros y blynyddoedd nesaf".

'Cyfle'

Pan ofynnwyd iddo am lwyddiant yr SNP yn yr Alban gwrthododd y syniad fod Plaid Cymru wedi methu mewn cymhariaeth.

Dywedodd fod yr SNP wedi dangos eu bod yn gallu llywodraethu yn "dda iawn, iawn" ar ôl iddyn nhw gymryd yr awenau am y tro cyntaf fel llywodraeth leiafrifol yn 2007.

"Pan gewch chi'r cyfle i ddangos i bobl yr hyn allwch ei wneud, ac i ddangos nad geiriau gwag yw hun, yna fe fydd pobl yn ymddiried ynddoch," meddai.

"Dyna rwyf i a Phlaid Cymru yn aros amdano - y cyfle i ddangos i bobl bod modd ymddiried ynddo ni."