Llafur yn addo datganoli plismona os yn ennill etholiad

Heddwas yng Nghaerdydd
Image caption Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r syniad o ddatganoli plismona

Byddai Llafur yn rhoi rheolaeth dros heddluoedd i Lywodraeth Cymru os ydyn nhw'n ennill yr etholiad cyffredinol, mae'r blaid wedi cyhoeddi.

Mae'r addewid yn rhan o faniffesto'r blaid Brydeinig, er i lefarydd y blaid ar faterion cartref, Diane Abbott, ddweud pythefnos yn ôl nad oedd hi'n credu mai dyma'r "amser cywir" i ddatganoli pwerau dros yr heddlu.

Mae rheolaeth dros yr heddlu eisoes wedi ei ddatganoli i'r Alban a Gogledd Iwerddon, ac mae'r syniad wedi ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Yn ôl y maniffesto, bydd y blaid yn "cyflwyno deddfwriaeth i wneud y setliad datganoli yn fwy cynaliadwy yn y modd sy'n cael ei osod gan Lywodraeth Lafur Cymru yn eu mesur Cymru amgen, gan gynnwys datganoli plismona".

Mae'r syniad wedi ei gefnogi gan Blaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol ac arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton.

Ond mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, wedi dweud ei fod yn gwrthwynebu.

Wrth drafod cynllun morlyn Bae Abertawe, mae maniffesto Llafur yn dweud bod y blaid "wedi ymrwymo i gynlluniau ynni adnewyddadwy, gan gynnwys lagwnau llanw, all helpu i greu swyddi gweithgynhyrchu ac ynni a chyfrannu at ymrwymiadau newid hinsawdd".

Pynciau Cysylltiedig