Addewid Theresa May i gael gwared â thollau Afon Hafren

Pont Hafren
Image caption Mae'n rhaid i geir dalu £6.70 i groesi'r Hafren ar hyn o bryd

Byddai'r Ceidwadwyr yn cael gwared â'r tollau dros Afon Hafren pe bai'r blaid yn ennill yr etholiad cyffredinol, yn ôl Theresa May.

Mae ei haddewid yn mynd tu hwnt i gynllun presennol y blaid i haneru cost y tollau'r flwyddyn nesaf.

Ar hyn o bryd mae ceir yn gorfod talu £6.70 i groesi, gyda lorïau trwm a bysiau'n talu £20.

Dywedodd y prif weinidog Carwyn Jones ei fod yn croesawu "tröedigaeth" y Ceidwadwyr, ac mae'r gwrthbleidiau wedi dweud fod diddymu tollau Pont Hafren hefyd yn un o'u polisïau nhw.

'Gwella gobeithion economaidd'

Dywedodd Mrs May y byddai'r newid yn "cryfhau cysylltiadau" rhwng de Cymru a gorllewin Lloegr.

Cyfrifoldeb corff Highways England fydd y ddwy bont dros yr Hafren pan fyddan nhw'n dychwelyd i ddwylo'r cyhoedd y flwyddyn nesaf.

Yn ôl amcangyfrifon, mae'n costio tua £7m y flwyddyn i'w cynnal.

"Dwi eisiau sicrhau bod cynnydd economaidd ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig", meddai Mrs May.

"Drwy ddiddymu tollau ar gyfer 25 miliwn taith flynyddol rhwng y ddwy genedl, fe fyddan ni'n cryfhau'r cysylltiadau rhwng cymunedau.

"Bydd hyn yn gyrru twf economaidd o gwmpas y wlad gan helpu canolfannau economaidd hanfodol yng Nghaerdydd, Caerfaddon, Bryste a Chasnewydd.

"Drwy leihau'r gost o wneud busnes rhwng Cymru a Lloegr yn sylweddol, bydd y Ceidwadwyr yn parhau i ddelifro ar wella gobeithion economaidd pobl gyffredin."

'Ewyllys da i Gymru'

Mae maniffesto Llafur y DU wedi ei gyhoeddi ddydd Mawrth, ac mae hefyd yn cynnwys addewid i "weithio gyda Llywodraeth Cymru" i ddileu tollau Hafren.

"Mae'r Torïaid yn honni nawr y byddan nhw'n diddymu tollau, ond fel 'dyn ni'n gwybod o brofiad, dyw'r pethau maen nhw'n dweud adeg etholiad ddim werth y papur mae wedi sgwennu arno," meddai Jessica Morden o'r blaid Lafur.

Dywedodd UKIP bod y blaid eisoes wedi cynnig y polisi, ac wedi arwain y drafodaeth yn y Cynulliad.

Dywedodd llefarydd: "Mae'n galonogol bod y pleidiau eraill bellach yn cytuno gyda ni nawr ei bod hi'n gyfnod etholiad, ond nid oes ganddyn nhw record dda iawn o gadw eu haddewidion."

Dywedodd Mark Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol bod ei blaid yn deall y "straen" mae'r tollau'n eu rhoi ar economi Cymru.

Ychwanegodd: "Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw am ddiddymu'r tollau ers tro a nawr, wythnosau cyn etholiad, mae Theresa May yn darganfod ychydig o ewyllys da i Gymru."

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru mai eu polisi nhw oedd diddymu'r tollau, a bod ymgais y Ceidwadwyr i ddwyn perswâd ar etholwyr yn "chwerthinllyd".

"Dim ond bedwar mis yn ôl wnaeth y Torïaid addo trefn newydd ar gyfer tollau Bont Hafren a nawr maen nhw'n addo rhywbeth hollol wahanol - fydd etholwyr ddim yn cael eu twyllo gan y wleidyddiaeth wag yma," meddai.