Y Ceidwadwyr yn addo cronfa i gymryd lle arian yr UE

Cymru a'r UE Image copyright Thinkstock

Mae'r Ceidwadwyr wedi addo creu cronfa newydd i gymryd lle cymorth ariannol gan yr UE, os ydyn nhw'n ennill yr etholiad cyffredinol.

Mae Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn gymwys i dderbyn mwy na £2bn o gymorth gan yr UE rhwng 2014 a 2020, o ganlyniad i lefelau isel o gyfoeth.

Ond bydd y cronfeydd - sydd wedi cael eu dosbarthu ers 2000 - yn dod i ben unwaith y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol mai cynlluniau Theresa May ar gyfer Brexit oedd wedi achosi'r ansicrwydd am ddyfodol y cyllid hwnnw i Gymru yn y lle cyntaf.

'Peryglu busnesau'

Mae maniffesto Ceidwadwyr y DU yn dweud y bydd y blaid yn gobeithio creu "Cronfa Rhannu Llewyrch", ac y byddan nhw'n ymgynghori â Llywodraeth Cymru ar y manylion.

Dywedodd y maniffesto y bydd y gronfa "wedi'i ddylunio'n arbennig i leihau anghydraddoldebau rhwng cymunedau ar draws ein pedair cenedl".

Mae'r maniffesto yn beirniadu'r system bresennol, gan ei alw'n gynllun "drud i'w weinyddu a gwael yn targedu".

Ond doedd dim sôn yn y ddogfen am bynciau eraill gan gynnwys morlyn Bae Abertawe, a thrydaneiddio'r rheilffordd i Abertawe.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd ffordd Blaenau'r Cymoedd yn un o'r prosiectau wnaeth dderbyn arian o gronfa strwythurol yr UE

Wrth ymateb i gyhoeddiad y Ceidwadwyr dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams, fod cymorth ariannol yr UE "wedi bod yn hanfodol i Gymru wrth greu a diogelu swyddi".

"Mae penderfyniad Theresa May i lusgo Cymru allan o'r farchnad sengl yn peryglu ein busnesau, ein diwydiannau, a thanseilio addewid y Ceidwadwyr i greu economi gryfach," meddai.

Wrth lansio'u maniffesto hwythau yn gynharach yn yr wythnos dywedodd Plaid Cymru y bydden nhw'n mynnu fod Cymru yn parhau i dderbyn "pob ceiniog" o'r arian mae'n ei dderbyn gan yr UE ar hyn o bryd, unwaith y bydd y DU wedi gadael.

Mae BBC Cymru wedi holi'r pleidiau eraill am ymateb.

Pynciau Cysylltiedig