Brexit: 'Angen ail refferendwm i graffu ar y cytundeb'

eluned parrott
Image caption Byddai gadael yr UE heb gytundeb masnachu yn drychineb i Gymru, meddai Ms Parrott

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi mynnu mai'r etholwyr ddylai gael y gair olaf ar Brexit yn dilyn y cytundebau ag Ewrop.

Dywedodd Eluned Parrott y dylai ail refferendwm gael ei chynnal ar ddiwedd y broses - fyddai'n cynnwys opsiwn i aros yn yr UE.

"Dwi'n meddwl ei bod hi'n hanfodol fod pobl yn cael cyfle i graffu'n iawn ar y cytundeb sy'n cael ei wneud," meddai ar raglen Sunday Politics Wales.

"Pe na bai Theresa May yn gallu cael cytundeb call, byddai'r syniad ein bod hi'n disgyn yn drychinebus allan o'r UE heb rwyd achub... yn hunllef i Gymru."

'Dim clymblaid'

Ychwanegodd Ms Parrott fod "dim posibiliad" y byddai ei phlaid yn clymbleidio "gyda phleidiau sy'n credu y byddai Brexit 'caled' o fudd i'r wlad".

"Mae'n rhaid i ni gael gwrthwynebiad llafar yn ymladd dros hawliau pobl Prydain, dros ffermwyr a busnesau amaethyddol, busnesau sydd eisiau parhau i fasnachu yn agored, heb dariffiau a threthi gyda gweddill Ewrop," ychwanegodd.

Gwadodd fod cynlluniau trethi a gwario'r Democratiaid Rhyddfrydol ar faterion fel iechyd a gofal cymdeithaso yn debyg i'r hynny oedd ym maniffesto'r blaid Lafur.

"Mae'n rhaid i ni fod yn onest, dyw arian ddim yn tyfu ar goed... yn wahanol i'r blaid Lafur, sydd â bylchau difrifol yn eu costau," meddai.

Image caption Dywedodd Grenville Ham y byddai'n annog etholwyr i bleidleisio'n dactegol

Dywedodd arweinydd y Gwyrddion yng Nghymru, Grenville Ham ar yr un rhaglen fod ei blaid yn awyddus i hyrwyddo'r syniad o 'gynghrair blaengar' yn yr etholiad.

"Rydyn ni'n annog pobl i bleidleisio'n dactegol, er mwyn sicrhau nad oes gennym ni fwyafrif Ceidwadol cryf," meddai.

"Ond o bersbectif y Gwyrddion, nes i wylio'r dadleuon teledu diweddar - wnaeth neb grybwyll newid hinsawdd, wnaeth neb grybwyll yr amgylchedd, banciau bwyd.

"Dyw'r system bresennol ddim yn gweithio. Newid hinsawdd yw'n bygythiad economaidd mwyaf. Mae hyd yn oed Banc Lloegr wedi dweud hynny."