Ymosodiad Manceinion: Ymddiheuro am sylw Facebook

Mike Powell

Mae cynghorydd ac ymgeisydd seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymddiheuro am sylw wnaeth ar Facebook yn sgil ymosodiad terfysgol Manceinion.

Roedd neges Mike Powell, sydd wedi ei ddileu erbyn hyn, yn dweud fod gan gefnogwyr Llafur a'r Ceidwadwyr eu rhan "am paham fod gymaint o farwolaethau yn gorwedd wrth draed" eu pleidiau.

Dywedodd Mr Powell, sy'n ymgeisydd ar gyfer etholaeth Pontypridd, ei fod wedi gwylltio pan wnaeth y sylw.

Yn ôl llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol doedd Mr Powell ddim yn amddiffyn ei sylwadau o gwbl.

Cafodd 22 o bobl a phlant eu lladd, a 59 eu hanafu yn yr ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.

Dywedodd sylw gwreiddiol Mr Powell ar Facebook: "Tybed a fydd unrhyw un o drigolion y DU yn gofyn i blentyn o Syria sy'n ffoadur beth yw eu barn nhw ar yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

"Ni allaf aros i glywed cefnogwyr Llafur a'r Ceidwadwyr yn arllwys eu calonnau am y colli gwaed ac eto yn anwybyddu eu rhan yn y rhesymau pam fod yna gymaint o farwolaethau yn gorwedd wrth draed y blaid wleidyddol maen nhw'n dal i'w chefnogi."

Image copyright Facebook/Mike Powell
Image caption Sylw gwreididol Mike Powel ar Facebook

Ddydd Mercher dywedodd Mr Powell, sy'n gynghorydd sir ar gyfer ward Trallwng yn Rhondda Cynon Taf ddweud:

"Ar ôl y newyddion brawychus am yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion fe wnes i deimlo yn hynod o drist ac yna yn flin. "Fe wnaeth y gwylltineb yna fy nghyflyru i anfon neges oedd frysiog ac yn ddifeddwl.

"Rwy'n ymddiheuro yn ddiffuant am unrhyw loes rwyf wedi ei achosi.

"Fel tad i ferch ifanc, fe allaf ond dychmygu poen y rhai sydd wedi eu heffeithio. Mae fy meddyliau gyda theuluoedd y rhai sydd wedi dioddef o ganlyniad i'r ymosodiad terfysgol."

Pan ofynnwyd iddo egluro beth oedd yn ei olygu pan ddywedodd fod y "marwolaethau yn gorwedd wrth draed Llafur' a'r Ceidwadwyr," fe wrthododd a gwneud sylw pellach.

Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol: "Mae Mike Powell wedi gwneud ymddiheuriad ffurfiol am ei sylw gwbl ddifeddwl.

"Mae e yn flin iawn am achosi unrhyw boendod ac nid yw'n amddiffyn ei sylwadau mewn unrhyw ffordd."