Etholiad cyffredinol: Pleidiau'n ailddechrau ymgyrchu

gorsaf bleidleisio Image copyright Getty Images

Mae'r pleidiau gwleidyddol wedi ailddechrau ymgyrchu lleol ar gyfer yr etholiad cyffredinol yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

Bydd y Ceidwadwyr, Llafur, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Gwyrddion yn dechrau cynnal digwyddiadau cenedlaethol eto o ddydd Gwener ymlaen.

Mae UKIP yng Nghymru yn lansio eu maniffesto nhw ar gyfer yr etholiad cyffredinol yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Cafodd munud o dawelwch ei gynnal ym Mhalas Buckingham a sawl lleoliad ar draws y wlad am 11:00 i gofio'r 22 o bobl a phlant gafodd eu lladd yn y ffrwydrad.

'Proses ddemocrataidd'

Fe wnaeth pob un o'r pleidiau gyhoeddi y bydden nhw'n gohirio eu hymgyrchoedd yn dilyn yr ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.

Dechreuodd rhai ymgyrchwyr Llafur ymgyrchu lleol cyfyngedig ddydd Mercher, gan ddosbarthu taflenni ond osgoi cyswllt gydag etholwyr.

Fydd Theresa May ddim yn cymryd rhan yn yr ymgyrchu cenedlaethol ddydd Gwener fodd bynnag, gan ei bod hi yn Sisili ar gyfer cynhadledd y G7.

Image copyright Getty Images
Image caption Bydd ymgyrchu lleol yn ailddechrau ddydd Iau, gyda'r ymgyrchu cenedlaethol yn dechrau eto ddydd Gwener

Dywedodd arweinydd Llafur y DU, Jeremy Corbyn na fyddai terfysgaeth "yn ein hatal ni yn ein bywydau pob dydd a tharo'r broses ddemocrataidd oddi ar ei hechel.

"Mae parhau gyda'r drafodaeth ddemocrataidd ac ymgyrchu yn arwydd hanfodol o ba mor benderfynol yw ein gwlad o amddiffyn y ddemocratiaeth a'r undod mae'r terfysgwyr wedi ceisio ymosod arno," meddai.

Dywedodd Paul Nuttall, sydd hefyd yn lansio maniffesto UKIP y DU ddydd Iau, y byddai "parhau gyda'r amhariad ar normalrwydd yn gadael i'r terfysgwyr ennill.

"Dyw gwleidyddiaeth erioed wedi bod mor bwysig, mae'n rhaid i wleidyddion ddelio â'r materion yma," meddai.