Brexit 'wrth wraidd' maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol

lib dems
Image caption Fe wnaeth Nick Clegg ymuno â Mark Williams a Kirsty Williams ar gyfer y lansiad

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud y bydd Brexit "wrth wraidd" eu haddewidion ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd arweinydd y blaid yng Nghymru, Mark Williams y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd "ddinistrio'r dyfodol i'n plant".

Cafodd y maniffesto ei chyhoeddi cyn y lansiad yn Y Gelli Gandryll ddydd Gwener, wrth i'r ymgyrchu ailddechrau yn dilyn ymosodiad Manceinion.

Roedd y cyn-ddirprwy brif weinidog, Nick Clegg ymysg y rheiny wnaeth ymuno â Mr Williams yn y lansiad.

'Agored a goddefgar'

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud y byddan nhw'n cynnal refferendwm arall ar ddiwedd y trafodaethau Brexit, fyddai'n cynnwys opsiwn i aros o fewn yr UE os nad yw etholwyr yn hoff o'r cytundeb.

Mae eu polisïau eraill yn cynnwys:

  • Rhoi mwy o bwerau ariannol i weinidogion yng Nghymru;
  • Gwrthwynebu unrhyw ymgais i gipio pwerau o'r Cynulliad yn dilyn Brexit, a cheisio cynyddu cyllid i Lywodraeth Cymru o'r Trysorlys;
  • Codi cyfradd y dreth incwm uwch o 1c, gyda £300m ychwanegol ar gael ar gyfer y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, a £300m yn rhagor i addysg;
  • Buddsoddi mewn isadeiledd er mwyn adeiladu 15,000 o dai yng Nghymru;
  • Gwella cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd, gan gynnwys trydaneiddio, a sicrhau cyswllt band eang ffibr optig ar draws y DU;
  • Caniatâd i forlyn llanw Bae Abertawe.

Dywedodd y blaid y byddai'r maniffesto, sydd yn dwyn yr enw 'Newid Dyfodol Cymru', yn cynnig "dyfodol gwell".

Image caption Mae Mark Williams wedi bod yn arwain y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru ers blwyddyn

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol ennill un sedd yng Nghymru yn etholiad cyffredinol 2015, ond collodd y blaid gynghorwyr yn yr etholiadau lleol diweddar.

Cyn lansio'r maniffesto, dywedodd Mark Williams: "Rydyn ni'n credu mewn Cymru gref, agored a goddefgar ble mae'r dechrau gorau posib mewn bywyd i'n plant, ble mae gan bawb barch at ei gilydd, a ble mae'r economi'n gweithio er budd pawb. Dyna yw sail ein cynllun.

"Bydd cytundeb Brexit sâl, gyda Phrydain yn gadael y Farchnad Sengl, yn drychinebus i ddyfodol ein plant, ein heconomi, a'n hysgolion a'n hysbytai.

"Etholiad ble gallwch lunio eich dyfodol eich hun yw hwn. Gall pleidlais dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru newid dyfodol Cymru."

'Dweud unrhyw beth'

Wrth ymateb i faniffesto'r Democratiaid Rhyddfrydol, dywedodd Jo Stevens o'r blaid Lafur fod yr etholiad yn "frwydr syml rhwng Llafur Cymru a'r Ceidwadwyr".

"Byddai pleidleisio dros y Democratiaid Rhyddfrydol yn golygu risg fod y Torïaid yn cerdded dros Gymru," meddai.

"Y gwir yw y byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud unrhyw beth i gael pleidleisiau, ond mae eu record nhw'n dangos nad ydyn nhw'n sefyll cornel pobl Cymru."

Mae BBC Cymru wedi holi'r pleidiau eraill am ymateb.