'Ymgyrch y Blaid Lafur yng Nghymru yn llwyddo'

Wayne David
Image caption Wayne David, cadeirydd ymgyrch y Blaid Lafur yng Nghymru yn dweud bod y berthynas newydd rhwng Cymru a Llundain yn llwyddo

"Mae'r berthynas newydd rhwng Llafur Cymru a'r blaid yn ganolog yn hynod lwyddiannus," medd Wayne David, cadeirydd yr ymgyrch yng Nghymru.

Ar raglen Sunday Politics Wales dywedodd bod y Blaid Lafur yng Nghymru yn arwain yr ymgyrch ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol fel Plaid Lafur Cymru.

"Mae pethau wedi newid," meddai, "mae perthynas newydd rhwng Plaid Lafur Cymru a'r blaid yn Llundain. Mae'n teyrngarwch yn gyntaf i Carwyn Jones.

"Rhaid sicrhau nad oes gwrthdaro a does 'na ddim ar hyn o bryd.

"Wrth ymgyrchu ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol ry'n yn ymgyrchu yn bennaf ar faterion sydd wedi'u datganoli. Dyma berthynas gwbl newydd ac mae'n gweithio'n dda."

Wrth gael ei holi am fewnfudo, mater sydd ddim wedi'i ddatganoli, dywedodd Mr David fod materion yn ymwneud â mewnfudo yn ddibynnol ar faint y mae mewnfudwyr yn ei gyfrannu i'r economi.

Ychwanegodd bod 'na werth i sylwadau y Prif Weinidog Carwyn Jones ynglyn â mewnfudwyr yn dod am dri mis i chwilio am waith er nad Cymru sy'n penderfynu ar y mater. Gwnaeth Mr Jones gadarnhau ei sylwadau ar raglen Sunday Supplement, Radio Wales fore Sul.

Trethi

Wrth gael ei holi am bolisi y Blaid Lafur ar godi trethi, dywedodd Mr David y byddai'r cynnydd ond yn cael effaith ar 5% o'r boblogaeth.

"Mae bwlch mawr wedi tyfu rhwng y tlawd a'r cyfoethog," meddai, a "bydd y Blaid Lafur yn canolbwyntio ar stopio pobl i osgoi treth.

"Byddwn hefyd yn trio stopio pobl rhag mynd ag arian tramor,"

Dywedodd hefyd bod lleihad y bwlch rhwng y Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr yn y polau piniwn yn newyddion da.

"Mae 'da ni bopeth i ymladd amdano," ychwanegodd.