Newid hinsawdd yn fwy o her na Brexit, medd y Blaid Werdd

UK solar farm Image copyright PA
Image caption Dywed y Blaid Weredd fod ynni adnewyddol yn fodd o greu swyddi

Mae arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru wedi honni fod yr her newid hinsawdd yn fwy na her Brexit, wth lansio maniffesto'r blaid ddydd Mawrth.

Dywedodd Grenville Ham y gallai potensial ynni adnewyddol fod yn sbardyn er mwyn creu "chwyldro gwyrdd" ar gyfer economi Cymru.

Ychwanegodd fod "ddigonedd" o adnoddau naturiol yng Nghymru, gan bwysleisio'r angen ar gyfer buddsoddi arian cyhoeddus mewn prosiectau ynni adnewyddol.

Mae'r Blaid Werdd, wnaeth ennill un sedd seneddol yn Lloegr yn etholiad cyffredinol 2015, yn cystadlu mewn 10 o'r 40 etholaeth yng Nghymru.

'Gweledigaeth'

Wrth lansio'r maniffesto yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, dywedodd Mr Ham: "Mae'n hanfodol ein bod yn wynebu'r her yn ogystal â'r cyfleoedd sy'n cael eu cynnig o ganlyniad i newid hinsawdd - a hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu byw bywyd cynaliadwy ar ein planed hyfryd.

"Fe fydd y pleidiau eraill yn siarad am y pethau hyn ond dim ond fel ôl-ystyriaeth - rydym ni yn eu gweld fel y man cychwyn ar gyfer ein gweledigaeth o fyd tecach gyda chyfiawnder economaidd a chymdeithasol i bawb.

"Mae ein ffocws ar y polisïau fydd yn cynnig gobaith i bobl ifanc Cymru.

"Fe fydd buddsoddi mewn ynni adnewyddol nid yn unig yn creu nifer o swyddi gyda sgiliau, ond fel allai hefyd greu refeniw ar gyfer grwpiau cymunedol a ffermwyr."

Image copyright Y Blaid Werdd yng Nghymru
Image caption Grenville Ham yw arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru

Mae'r Gwyrddion hefyd yn galw am gyflwyno incwm safonol i bob oedolyn fel ateb i'r tlodi ymhlith pobl yn y gweithle.

Dywedodd Pippa Bartolotti o'r blaid: "Mae'n fodd gwych i roi cyfle i gymdeithas, i roi cyfle i bobl ddechrau eu busnesau, i edrych ar ôl eu plant, i hyfforddi, casglu sgiliau ac i aros am jobyn addas yn lleol ac i gael tawelwch meddwl.

"Mewn byd sy'n gynyddol troi at awtomasiwn, mae'n rhaid sicrhau nad oes yr un dinesydd yn cael ei adael ar ôl, neu yn mynd yn sownd mewn economi caethweisiol - economi o gytundebau dim oriau."