Corbyn yn 'chwim' mewn trafodaethau, medd Carwyn Jones

Carwyn a Corbyn

Gall arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, sicrhau popeth y mae eisiau o drafodaethau Brexit drwy fod yn "chwim ar ei draed", yn ôl Prif Weinidog Cymru.

Fe wnaeth Carwyn Jones wrthod honiad Theresa May mai dim ond hi all bobl ymddiried ynddi i gael cytundeb da i Brydain.

Dywedodd wrth BBC Radio Wales: "Yr oll mae hi wedi ei wneud hyd yma yw gweiddi ar yr Ewropeaid. Ni fydd hynny'n gweithio."

Ychwanegodd ei fod yn hyderus bod Mr Corbyn yn gallu sicrhau masnach di-doll gyda'r UE a hefyd rhoi diwedd ar ryddid i bobl symud.

'Chwim ar ei draed'

Dywedodd Mr Jones y gallai arweinydd Llafur, petai'n cael ei ethol yn brif weinidog, sicrhau popeth mae'n ei dargedu mewn cytundeb Brexit drwy "droi i fyny i'r trafodaethau gyda'r gallu i fod yn chwim ar ei draed".

"Dyna'r ffordd i ddechrau," meddai.

"Mae Theresa May yn dweud y bydd hi'n cael y gorau allan o Brexit - ond dydy hi ddim hyd yn oed yn gallu ymddangos yn nadl yr arweinwyr.

"Sut allwch chi roi ffydd yn rhywun sy'n mynd i mewn i drafodaethau os nad oes ganddyn nhw ddigon o ffydd yn eu hunain i droi i fyny mewn dadl arweinwyr?"

Image caption Amber Rudd, dde, wnaeth gynrychioli'r Ceidwadwyr mewn dadl arweinwyr nos Fercher

Ym mis Ionawr, fe wnaeth Llafur Cymru a Phlaid Cymru gyhoeddi cynllun Brexit ar y cyd fyddai'n caniatáu mudo gan ddinasyddion yr UE i Brydain os oes ganddyn nhw swydd yma.

Wrth ymateb, dywedodd Ysgrifennydd Trafnidiaeth y Ceidwadwyr, Chris Grayling fod y syniad y bydd Jeremy Corbyn yn taro bargen dda yn un "chwerthinllyd ac absẃrd".

Ychwanegodd fod Mr Corbyn wedi dangos yn ystod yr ymgyrch nad yw yn dda am feistroli manylion, "hyd yn oed ei bolisïau ei hun".

"Mae'r syniad mai ef yw'r person gorau i arwain y trafodaethau yma yn un hurt."

'Trychineb llwyr'

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol bod Corbyn wedi dangos "popeth sydd i'w weld" o'i allu i drafod.

Ychwanegodd y llefarydd bod Corbyn wedi cael "cyfle i drafod gyda'r Ceidwadwyr ar faterion sylfaenol Brexit", ond ei fod wedi methu.

Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn dwyn y Ceidwadwyr i gyfrif meddai'r llefarydd.

Yn ôl UKIP fyddai dim da yn dod o gael Jeremy Corbyn yn trafod Brexit gyda'r Undeb Ewropeaidd.

"Ydyn ni wir eisiau rhywun sydd yn elyn i'r syniad o fasnach rydd a fydd ddim yn gallu diogelu ein ffiniau yn cynnal trafodaethau ar ein cyfer ni?

"Fe fydd yn eu cynnal ar sail yr hyn mae o yn credu ynddo. Os bydd Mr Corbyn rownd y bwrdd fe fydd yn drychineb llwyr."

Pynciau Cysylltiedig