Plaid Werdd: 'Ni fydd Brexit yn datrys problemau'

Grenville Ham
Image caption Dywedodd Grenville Ham na fyddai Brexit yn datrys problemau mawr y wlad

Ni fydd Brexit yn datrys problemau hir dymor y wlad, fel newid hinsawdd, yn ôl arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru.

Dywedodd Grenville Ham wrth BBC Radio Wales bod trafod cytundeb i adael yr UE fel "ad-drefnu seddi ar y Titanic".

Ond ychwanegodd ei fod yn cefnogi parhad rhyddid pobl i symud gan fod sectorau fel gofal cymdeithasol yn dibynnu ar weithwyr tramor.

Roedd gan y blaid un AS yn Lloegr ac maen nhw'n cynnig ymgeiswyr mewn 10 o'r 40 o seddi Cymru.

'Problemau dwfn'

Wrth siarad ar raglen Dot Davies, dywedodd Mr Ham bod newid hinsawdd yn mynd i gael "effeithiau arwyddocaol iawn, iawn ar ein ffordd o fyw".

Fe wnaeth dderbyn bod Brexit "yn un o'r themâu mwyaf amlwg" yn yr etholiad, ond ei fod "bron iawn fel ad-drefnu'r cadeiriau ar y Titanic".

"Dydw i ddim yn gweld sut y bydd yn datrys y problemau dwfn rydyn ni'n eu hwynebu."

Fe wnaeth Mr Ham wrthod bod y blaid ond yn ymgyrchu ar un pwnc, gan ddweud bod y blaid eisiau cyflwyno incwm cyffredinol i bawb, ac wythnos waith fyrrach i wella'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Fe wnaeth gyfaddef nad oedd y blaid wedi gwneud yr un gwelliannau yng Nghymru sydd wedi eu gwneud mewn rhannau eraill o'r DU, ond dywedodd bod y blaid yn gobeithio torri tir newydd yn yr etholiadau Cynulliad a chyngor nesaf.