Leanne Wood: 'Wnaiff Plaid Cymru ddim mynd i glymblaid'

leanne wood
Image caption Roedd Leanne Wood yn ymgyrchu yn etholaeth Rhondda ddydd Mercher

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi dweud na all weld sefyllfa ble byddai ei phlaid hi'n ymuno â chlymblaid yn San Steffan petai hi'n senedd grog wedi'r etholiad.

Dywedodd Leanne Wood y byddai'r blaid yn hytrach yn "ceisio cynyddu llais Cymru... petaen ni mewn safle o ddal balans y pŵer".

Roedd Ms Wood yn siarad yn ystod digwyddiad yn etholaeth y Rhondda - un o brif dargedau'r blaid, sydd wedi bod â thri AS ers 2005.

"Canlyniad da fyddai cynnydd ar nifer y seddi sydd gennym ni ar hyn o bryd," meddai wrth ymgyrchu yn Nhreorci.

'Bygythiadau'

"Os 'dyn ni'n parhau i bleidleisio Llafur fel 'dyn ni wedi am y 100 mlynedd diwethaf fydd dim byd yn newid. Os 'dyn ni'n parhau i wneud beth 'dyn ni wastad wedi, yr un fydd y canlyniad."

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n wynebu bygythiadau gwahanol o lywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Y bygythiadau i bobl yn ein cymunedau, y GIG, y broses o adael yr UE, eu swyddi a'u bywoliaeth.

"Dim ond wrth gael tîm cryf o ASau Plaid Cymru y gallwn ni sicrhau fod llais Cymru'n cael ei gymryd o ddifrif, a ddim ei anwybyddu fel mae wedi'i wneud ers y refferendwm fis Mehefin diwethaf."

Dywedodd nad oedd hi'n "gallu gweld ni'n ymuno â chlymblaid" petai'r un blaid yn cael mwyafrif, ond y bydden nhw'n brwydro am y "sicrwydd sydd ei angen arnom o ran cyllido a gwarchod swyddi".