Etholiad: Nifer 'syfrdanol' o bobl ifanc yn pleidleisio

llafur gwyr
Image caption Ymgyrchwyr Llafur yn dathlu ar ôl aigilio sedd Gŵyr

Mae etholwyr ifanc wedi bod yn hanfodol i lwyddiant Llafur yng Nghymru a thu hwnt yn yr etholiad hwn, yn ôl sylwebwyr a gwleidyddion.

Dywedodd Albert Owen, a lwyddodd i amddiffyn mwyafrif bychan yn Ynys Môn, fod pleidlais yr ieuenctid wedi ei helpu i gadw'r sedd.

Ychwanegodd Ben Lake, 24, wnaeth gipio Ceredigion i Blaid Cymru a dod yn AS ieuengaf Cymru yn y broses, fod pobl ifanc wedi "creu cynnwrf" yn ei ymgyrch yntau.

Fe wnaeth 68.6% o'r etholwyr yng Nghymru bleidleisio eleni, o'i gymharu â 65.5% yn etholiad 2015.

'Ffactor Corbyn'

Mae awgrymiadau cynnar hefyd fod tua 72% o bobl rhwng 18 a 24 oed wedi pleidleisio ar draws y DU, yn ôl llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Malia Bouattia.

Dywedodd yr Athro Laura McAllister o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd fod yr arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn wedi llwyddo i ddenu llawer o'r pleidleisiau hynny.

"Mae'n edrych nawr fel bod gennym ni gydraddoldeb, gyda phobl ifanc 18-25 oed yn pleidleisio bron yn yr un niferoedd â'r rheiny sydd yn hanesyddol ddibynadwy pan mae'n dod at bleidleisio, sef pobl 55-65," meddai wrth BBC Radio Wales.

"Os yw hynny'n wir, a dwi'n meddwl ei fod yn bendant yn wir mewn rhai etholaethau allweddol, mae hynny'n newid syfrdanol a mwy na thebyg oherwydd ffactor Corbyn o ran sut mae'r etholiad wedi mynd."

Image copyright Plaid Cymru
Image caption Roedd Leanne Wood yn Aberaeron fore Gwener i ddathlu buddugoliaeth Ben Lake

Llwyddodd Llafur i adennill Gŵyr, Gogledd Caerdydd, a Dyffryn Clwyd oddi wrth y Ceidwadwyr, gan amddiffyn hefyd seddi fel Wrecsam a Phen-y-bont oedd dan fygythiad.

Dywedodd Mr Owen y byddai nawr yn ceisio sicrhau fod "llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn glir yn San Steffan".

Fe wnaeth arweinydd Llafur Cymru, y Prif Weinidog Carwyn Jones ychwanegu mai un o'r pethau roedd Mr Corbyn wedi llwyddo ei wneud oedd "denu pleidleiswyr ifanc".

Dywedodd Mr Lake o Blaid Cymru: "Roedd hi'n wych gweld cymaint o bobl yn dod mas i fy helpu dros yr ymgyrch felly dwi'n meddwl bod hynny wedi creu rhyw fath o gynnwrf unigryw oedd yn ddigon i'n cael ni dros y llinell."

Straeon perthnasol