UKIP: Achub dur drwy adael Ewrop

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Douglas Carswell

Mae aelod seneddol UKIP Douglas Carswell wedi dweud y byddai modd achub gweithfeydd dur yng Nghymru, pe bai'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd Mr Carswell yn siarad cyn ymweld â Chasnewydd ddydd Mawrth.

Ei fwriad oedd cwrdd â gweithwyr dur yn Llanwern cyn cwrdd ag ymgeiswyr UKIP ar gyfer etholiad y Cynulliad Cenedlaethol.

Honnodd Mr Carswell fod aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yn rhwystro'r DU rhag atal mewnforion rhad o China. Dywedodd fod aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd hefyd yn rhwystro'r DU rhag lleihau costau ynni.

"Mae Brwsel yn ei gwneud yn llawer anoddach i gynghorwyr dur ym Mhrydain," meddai.

"Mae canllawiau a rheolau'r Undeb Ewropeaidd ynglŷn â thanwyddau ffosil wedi golygu cynnydd ym mhris ynni - a'r diwydiannau trwm sy'n dioddef.

"Tra bod cynhyrchwyr yn China yn elwa o ynni rhad, mae ein costau ynni ni wedi cynyddu'r sylweddol.

"Mae ymyrraeth yr Undeb Ewropeaidd yn ein marchnadoedd ynni yn ei gwneud yn amhosib i ein diwydiannau i fod yn gystadleuol.

Mewn ymateb, dywedodd ymgyrch Britain Stronger In Europe, sydd am i'r DU aros yn yr Undeb Ewropeaidd, bod gan y Comisiwn Ewropeaidd 37 o fesurau sy'n atal mewforion rhad - y rhif uchaf erioed, a bod 16 o'r rhain wedi eu targedu yn benodol at fewnforion o China.

Disgrifiad o’r llun,
Llanwern